FELHÍVÁS Civil Szervezetek Képviselői, Munkatársai Részére

2010. július 24.

Tisztelt Civil Kollégák!

Az elmúlt évtizedek a civil társadalom számára rendkívül sok változást hoztak az alapítványok, társadalmi szervezetek világában. Ezen változások olykor pozitív, néha pedig negatív hatást gyakoroltak a szektorra. Összességében ugyanakkor elmondható, hogy rendkívül terjedelmes az a joganyag, amely a szervezetek működését, működtetését meghatározza.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésének kormányzati felelőseként és elkötelezett támogatójaként úgy látja, hogy a jogszabályi környezet újragondolása vált szükségessé annak érdekében, hogy Önök az adminisztratív terhek ésszerűsítése és leépítése által minél hatékonyabban tudják végezni a társadalom számára fontos feladataikat.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 33.§ alapján arra kérem Önt is, hogy járuljon hozzá a jogszabályok élethez igazításához, emberközpontúvá tételéhez.

Munkánk során azon normák vizsgálatára, koherenssé tételére és módosítására törekszünk, amelyek elősegítik a fent megjelölt célok megvalósítását, ezért az Ön munkájának segítése érdekében összegyűjtöttük a legfontosabb szabályokat (melléklet). A jogszabályokról és más fontos – a civil szektort érintő – információkról a Civil Információs Portálon tájékozódhat, a www.civil.info.hu címen.

Kérem, hogy javaslatait – a későbbi kapcsolatfelvétel érdekében elérhetőségi adataival együtt – a civiljog@kim.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni 2010. augusztus 31-éig, hogy az egyeztetéseket követően 2011. év munkaprogramjának részeként a szükséges intézkedések megtehetők legyenek.

Segítő együttműködését köszönve kívánok további eredményes munkát!

Budapest, 2010. július

Szászfalvi László
államtitkár

http://www.civil.info.hu/modules/News/20100723/FELHIVAS_Civil_Szervezetek_Kepviseloi_Munkatarsai_Reszere.html


Továbbra is RETEXTIL

2010. július 14.

Bajban van a pécsi RETEXTIL Alapítvány. Túlélése, tevékenysége folytatása érdekében szüksége van a nyilvánosságra is.

Ehhez kérjük, az Önök segítségét!

A helyzet leírása

A Magyar Államkincstár 3 085 000 Ft befizetésére szólította föl a RETEXTIL Alapítványt. A követelést inkasszóval, majd az APEH-en keresztül, adó módjára is jogosult behajtani az Állam. A 3 millió forintos követelés EQUAL projektünk elszámolása kapcsán merült fel. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) közreműködésével, EU-s társfinanszírozásban lebonyolított program során maximálisan teljesültek a szakmai célok, a módosított támogatási szerződés szerinti számlákat azonban nem fogadta el a támogató nevében eljáró szervezet.

A RETEXTIL Alapítvány EQUAL pályázatának célja a munkaerőpiacon hátránnyal induló, tartós munkanélküli, megváltozott munkaképességű és/vagy fogyatékkel élő ember rehabilitációs foglalkoztatása volt. A projekt maradéktalanul megvalósult: megtörtént a módszertan kidolgozása és annak továbbadása szociális, művészeti és terápiás területen, illetve ennek a rehabilitációs foglalkoztatási formának az állami akkreditációja is megtörtént kimenetként.

A projektben a néhai Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézettel (OPNI), a Periféria Alapítvánnyal, és az OPNI-ban működő főtámogatottal, a Budapest-Bethel Epilepszia Centrum Alapítvánnyal dolgoztunk partnerségben. A programban 16 ember foglalkoztatását vállaltuk, – majd ezt is túlteljesítve – az inkasszós levél megérkezéséig 22 fő megváltozott munkaképességű és/vagy fogyatékkal élő embert foglalkoztattunk.

Az EQUAL programban közreműködő szervezetként dolgozó OFA és az Irányító Hatóság szerepében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség éppen e támogatás eredményeit teszi semmissé – megszüntetve a rehabilitációs foglalkoztatás további lehetőségét -, amikor nem képes a Retextil Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés érvényes módosítását figyelembe venni az elszámolásnál.

Lépések

Az Alapítvány levélben kérte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a már lezárt eljárás felülvizsgálatát (erre 2010. január 01-től van jogi lehetőség), és a részletfizetés lehetőségét a vitatott követelés kapcsán.

Rehabilitációs foglalkoztatóként a Dél-Dunántúli Munkaügyi Központ utófinanszírozza a foglalkoztatottak béreit, így Alapítványunk kezdeményezte 18 alkalmazott munkaviszonyának megszűntetését.

Akciókat és aukciókat szervezünk árukészletünk kiárusítása céljából, hogy előteremtsük a ránk rótt 3 millió Ft-os, és általunk el nem ismert tartozást:

– augusztus hónapban aukciós gyűjteményként rendezi be a pécsi János u. 1-ben található Műhelyt;

– 2010.07.30.-08.01. között Pécsett, a Varázskertben (7621 Pécs, Király utca 65.-67.), „Retextil aukciós hétvégét” tartunk;

– 2010.07.23-tól 16.00-tól 22.00 óráig mindennap nyitva tartó Retextil boltot nyitunk a Varázskertben, ahol kedvezményes áron áruljuk termékeinket.

Egyúttal kérjük mindazokat, akik ismerik tevékenységünket, vagy a termékeinket, hogy kedvük és lehetőségük szerint vegyék ki részüket a RETEXTIL megmentéséből a termékek megvásárlásával vagy pénzadománnyal.

Bankszámlaszám:

CIB Bank

10700055-65597224-51100005

Thiesz Angéla 70 7758590

Pataki Erika 70 7713577

retextil@gmail.com


ÚJ HONLAP: civiljogok.hu

2010. július 14.

Ezzel a címmel indította útjára az Ökotárs Alapítvány a civil szervezetek jogi-szabályozási környezetét fejlesztő Civil-Társ program új honlapját. Az oldal elsősorban a civil szervezetek és az állam illetve az önkormányzatok kapcsolatában megfigyelhető visszásságokra összpontosít.

Az elmúlt években tapasztalt, egyre súlyosbodó problémák okán, a honlap az alábbi célok elérését kívánja elősegíteni:

* a civil pályázati rendszer egyszerűsítése és átláthatóságának
növelése, dereguláció;
* a közfeladat-ellátási rendszer anomáliáinak felszámolása;
* a pályázati-támogatási ellentmondások bemutatása a politikusok, a
civil szervezetek, a média és a nyilvánosság számára.

A honlap létrehívásának egyik fő oka volt, hogy az Ökotárs közel két évtizedes pályázói és adományozói tapasztalatainak (beleértve a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatainak lebonyolításában való részvétele) fényében kijelenthetjük: számos esetben a jelenlegitől eltérő szabályozás mellett jóval hatékonyabban, a pályázói és elbírálói oldalról is kevesebb befektetéssel lehetne átlátható módon forrásokat biztosítani a civil szervezetek számára.

Ennek elősegítése érdekében a honlap összegyűjti a témában született eddigi tanulmányokat, javaslatokat és közleményeket valamint hírekkel szolgál a téma iránt érdeklődőknek. Különleges szolgáltatása a „támogatásfigyelő”, amely egy kérdőív segítségével igyekszik összegyűjteni a civil szervezetek pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatait, a jó és rossz példákat.

www.civiljogok.hu

A


Újabb inkasszók

2010. július 13.
“Minket is elért a végzet, Equal programunk kacsán, igaz csak kicsivel több, mint 3 millió erejéig.
Persze nálunk is mindent elfogadtak, csak mire már nagyon vártuk, hogy jöjjön a maradék 3 millió (7-tel többet költöttünk, azaz mínusz 4-ben lennénk csak), és mái fenntartjuk a programot, szóval akkor telefonos megkeresésünkre mondták, hogy ja, majd küldik a levelet, hogy mi tartozunk. ez volt vagy egy éve, aztán most a 15 napos fizetési határidő
Közben egyszer kérdezték, hogy egyetértünk-e, mi elsoroltuk a kifogásainkat, ami az OFA szerint soha nem ért el hozzájuk, és mi nem kommunikálunk….
szóval most majd jól elküldjük azt a 20 munkavállalót, és megszüntetjük a műhelyt, ahova több látogató jön, mint a múzeumba, mert meg akarjuk tartani az alapítványt…hátha még egyszer lesz merszünk pályázni
hát ennyi, vagyis pénteken valami államtitkárral tárgyalunk állítólag, de gondolom nem fogja azt mondani, hogy csak a testén keresztül …”
Egy válasz erre a levélre:
“És megint valami 48 szervezet.”