Hírek Istenkútról – ahonnan a tiltakozás kezdődött

2011. május 15.

A mai tárgyaláson a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság megállapította hatáskörének
hiányát az ügyünkben és a Fõvárosi Ítélõtáblától kéri, hogy jelölje ki az
ügyünkben hatáskörrel rendelkezõ bíróságot. Mindezt az alperes NFÜ
indítványára tette, ugyanis õk hivatkoztak egy nagyon friss legfelsõbb
bírósági döntésre, amelynek értelmében a támogatási jogviszony (Bíró Endre
és az NFÜ álláspontjával összhangban) atipikus polgári jogi szerzõdéses
jogviszony, magyarul nem közigazgatási perként hanem polgári perként kell
tárgyalni.
A Munkaügyi Bíróság mai végzésével azonos tartalmú kérelmet már egy éve
benyújtottunk, és eleve is polgári perként indítottuk keresetünket 2009
szeptemberében. Akár sikernek is tekinthetjük ezt a mai fejleményt, de
végeredményben még mindig START kockán állunk jogorvoslati ügyünkben.

(Úgy néz ki, hogy a bíróság az ESZÁnál is nagyobb sóhivatal.)

Üdv.

Peták Péter
Istenkúti Közösségért Egyesület