Hírek Istenkútról – ahonnan a tiltakozás kezdődött

2011. május 15.

A mai tárgyaláson a Fõvárosi Munkaügyi Bíróság megállapította hatáskörének
hiányát az ügyünkben és a Fõvárosi Ítélõtáblától kéri, hogy jelölje ki az
ügyünkben hatáskörrel rendelkezõ bíróságot. Mindezt az alperes NFÜ
indítványára tette, ugyanis õk hivatkoztak egy nagyon friss legfelsõbb
bírósági döntésre, amelynek értelmében a támogatási jogviszony (Bíró Endre
és az NFÜ álláspontjával összhangban) atipikus polgári jogi szerzõdéses
jogviszony, magyarul nem közigazgatási perként hanem polgári perként kell
tárgyalni.
A Munkaügyi Bíróság mai végzésével azonos tartalmú kérelmet már egy éve
benyújtottunk, és eleve is polgári perként indítottuk keresetünket 2009
szeptemberében. Akár sikernek is tekinthetjük ezt a mai fejleményt, de
végeredményben még mindig START kockán állunk jogorvoslati ügyünkben.

(Úgy néz ki, hogy a bíróság az ESZÁnál is nagyobb sóhivatal.)

Üdv.

Peták Péter
Istenkúti Közösségért Egyesület


Egy érme két odala – civilek, kormányzat, NCA

2011. április 1.
View this document on Scribd

 

 

KATT!


Új Széchenyi Terv – TÁMOP

2011. március 1.

Néhány újdonság a civileket érintő TÁMOP-os lehetőségekről:

View this document on Scribd

 


Véleményezésre ajánljuk!

2011. február 1.

Megjelent (a jan. 28-i Közlönyben) a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről – ez hivatott felváltani az összes korábbi rendeletet.

Előkészítése során botrányosan elsumákolták a társadalmi egyeztetést, mindazonáltal érdemes alaposabban kielemezni az anyagot.

Ezúton is várunk véleményeket!

(alább az anyag letölthető)

View this document on Scribd

Magyar Közlöny 11.09 (Letöltés)


TÁMOP-551B – újra?

2011. január 10.

Némi friss információ a többször elkezdett, többször elvágott, számos ponton kérdéses és vitás konstrukcióról:

„5.5.1. B Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása – B komponens:

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése

Kik pályázhatnak?

Non-profit szervezet államháztartáson belül; nonprofit szervezet államháztartáson kívül

Keretösszeg

1.34 Mrd Ft

Egy pályázó által megpályázható min-max. összeg

10-50 m Ft

Támogatható projektek száma

80-120 db

Támogatható tevékenységek

A családok jólétével kapcsolatos támogató szolgáltatások biztosítása, családbarát rendezvények és közösségfejlesztő programok szervezése, a családi élettel és a gyermekvállalással, neveléssel, -elhelyezéssel kapcsolatos tanácsadás, tapasztalatcsere, tanfolyamok szervezése, ill. ilyen tevékenységet végz􀄘 szervezetek létrehozása.

Megjegyzés

Indítási feltételek:

1. A konstrukció szakmai tartalmának kidolgozása és mindkét fél általi elfogadása

2. Támogatható tevékenységek pontosítása, összhangban a már megvalósítás alatt lévő projektek tartalmával Határidő: 2011. I. negyedév

Indítás:

2011. I. félév. A tervezett 10 %-os átjárhatóság helyett 5%-ban került meghatározásra az ERFA keret túllépése miatt.”


VÉDJÜK MEG AZ NCA-t!

2010. december 1.

Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t!

Ezt a felhívást egyidejűleg küldtük meg a Magyar Nemzetnek és a Népszabadságnak, az Indexnek, Origónak, valamint a nagyobb civil hírleveleknek és hírportáloknak.

A Nemzeti Civil Alapprogram 2004. óta nyújt évi tízezer (!) egyesületnek és alapítványnak évente 6-7 milliárd forint körüli összegben javarészt működési költségtámogatást, kisebbik részben civil szektort érintő és fejlesztő projekttámogatást. A döntéseket civil választott delegáltak hozzák a Tanácsban (elvi irányítási szinten) és a regionális valamint szakmai kollégiumokban (konkrét támogatási szinten). A működési költségtámogatások – amelyek az egész NCA forrás kétharmadát teszik ki – az elmúlt évi tényleges, számviteli ráfordítások százalékaiban maximáltak, ily módon kizárt a fiktív szervezetek támogatása és kizárt a kivételező „túltámogatás” is. Viszont biztosított ily módon sok-sok ezer helyi kis civil szervezet működésének állami támogatásból segítése.

A most nyilvánosságra került kormányzati tervek szerint az NCA „strukturális és működési megújítása” következik. Ennek első jeleként a 2011. évi költségvetési tervezetben az NCA az idei év forrásának már csak a felével, 3,5 milliárd forinttal jelenik meg; s bejelentésre került azt is, hogy a pályáztatást fél évre bizonyosan felfüggesztik „a civil szervezetek újraregisztrálásának szükségessége” miatt. (Az idézőjelek a civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárnak a közelmúlt rendezvényein elhangzott tájékoztatóira utalnak.) Ebből a forrásból tudjuk továbbá, hogy a kormányzati megítélés szerint az NCA-forrást a „szétporlasztás” veszélye fenyegette (amely szerint túl sok kis szervezetnek jutott „éhenhaláshoz sok – értékteremtő munkához kevés” támogatás); ezért is kell a szervezeti struktúrához hozzányúlni, s a Nemzeti Kulturális Alaphoz hasonló -, a jelenleginél nagyobb „autonómiával rendelkező” keretben működtetni az NCA-t. A minisztériumi adminisztrációtól való nagyobb autonómia véleményünk szerint is üdvözlendő, de csak akkor ha megmarad a civil döntéshozói szabadság. Nagy a veszélye annak, hogy az NCA megszűnik a jövőben önkormányzó jellegű struktúraként működni. Európa-szerte elismert, s más országoknak modellértékkel bíró civil támogatáselosztási rendszerünk visszasimulni látszik a többi állami pályázati mechanizmus közé, amelyek korábban is a kormányzat által vezérelt döntéshozatali rendet eredményeztek

Az NCA „halaszthatatlan és sürgős átalakításának” aktuálisan hangoztatott kormányzati indoka a belső visszaélések gyanúja, az NCA tisztségviselőinek túlreprezentált jelenléte a nyertesek között, s az elmúlt évek civil finanszírozással kapcsolatos botrányai. Mindhárom tétel mögött azon érvelés húzódik meg, hogy a civil választott tisztségviselőkkel irányított NCA-testületek nem képesek a közpénz kezeléséhez szükséges alkalmasság, felkészültség megszerzésére. Hogy civil pozíciójuk eleve a közpénz részrehajló, befolyásolt elosztására motíválják őket; míg a civil szektortól független állami döntéshozók elfogulatlanul képesek az elosztási szempontokat érvényesíteni. Szeretnénk felhívni ebben a gondolatkörben a figyelmet arra, hogy az NCA előnye éppen az volt más támogatási rendszerekhez képest, hogy az érintettek, érdekeltek, s ily módon hozzáértő szakemberek ültek a testületekben. Önmaguktól tényleg nem voltak függetlenek, csak az államtól, kormánytól, minisztériumtól! Ily módon függetlenségük a civil rendeltetésű források elosztásának függetlenségét jelentette a kormányzati és hivatali befolyásolástól. (A „co management” jellegű, önkormányzó struktúrák összeférhetetlenségi kérdéseit a jogállamokban normatívan szokták rendezni: nyilvánossági kontrollokkal, az érintettek és érdekeltek támogatásmaximalizálásával, kódszám szerinti bírálattal, részben vagy teljesen normatív illetve objektív bírálati szempontokkal. Az NCA szabályozásában és gyakorlatában már ma is több ilyen – elsősorban nyilvánossági – elem van, de az jól látszik, hogy ezek nem elegendőek! További átgondolt és ésszerű korlátozó szabályokra van szükség a tisztségviselők szervezeteinek jutó támogatásokat illetően; s nem pedig arra, hogy alapjaiban kérdőjelezzék meg  a működő, progresszív, az EU részvételi elvét is a gyakorlatban megvalósító NCA-struktúrát! Ha pedig konkrétan megnézzük a tanácsi és kollégiumi tagok civil szervezeteinek összes részesedését az NCA forrásaiból, akkor 10 % körüli arányt kapunk. Mérlegelnünk kell azt is, hogy az döntéshozó testületekbe választottak szervezetei többségében egyébként is kiemelkedően dolgoztak, és delegáltjuk szakmailag felkészült és eredményes munkát végző személy.Ez a 10 % is lehet persze nagyobb figyelmet érdemlő és hatékonyabban szabályozandó, de biztosan nem szolgáltat kellő alapot a forrás 90 %-át jellemző rendszer alapvető értékeinek megszüntetésére!)

 

Civil szervezetek, védjük meg az NCA-t!

Éljünk a kormányzat által felkínált véleménynyilvánítási lehetőséggel, s árasszuk el tiltakozó üzeneteinkkel a csaba.latorcai@kim.gov.hu és laszlo.szaszfalvi@kim.gov.hu felelős vezetői e-mail címeket! (Hogy tudjuk, mennyien is tiltakoztunk, kérjük szépen az üzenet másolatban történő megküldését a nemzeticivilalapprogram@gmail.com címre is!)

 

Váljon ily módon nyilvánvalóvá, hogy társadalmi értéknek tartjuk az NCA-források felhasználásában történő meghatározó erejű civil részvételt; s nem csak az „értékes” -, nem csak a nagyobb civil szervezetek kormányzati támogatását szeretnénk „hatékonyabbá tenni” a jövőben!

A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának korábbi elnökei és alelnökei:

 

Bárdos Ferenc, Bíró Endre, Németh Ferenc, Nagy Ádám, Rácz Sándor

 

 

 


Utolsó ítélet

2010. november 29.

Jókra és rosszakra, igazakra és hamisakra osztanák fel a civil szervezeteket a kormányzatnál; közpénzt és érdemi beleszólást a közügyekbe csak az előbbiek kapnának.

„Cseréljük föl kizsákmányolóink erkölcsét a régi jól bevált magyar erkölcsre” – ezzel a Wass Albert-idézettel zárta a beszédét Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) egyik alapítója, a szervezet november elején tartott konferenciáján. Néhány nappal később Csizmadia a civil csoportoknak pénzt osztó állami testület, a több mint 6 milliárd forint pályázati pénzzel gazdálkodó Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) elnöki megbízólevelét vehette át Navracsics Tibortól, a társadalmi kapcsolatokért is felelős közigazgatási minisztertől.

Fotó: Túry Gergely

A két esemény között látszólag nem sok az összefüggés, ám ha valaki fellapozza Csizmadiának a Magyar Hírlapban ez év augusztus 19-én megjelent nyilatkozatát, a kép már árnyaltabb. Ebben arról beszélt, hogy a CÖF-nek – amelyik 2009-ben az előrehozott választásokat követelő Hősök téri demonstrációjával lépett a nyilvánosság elé – a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével karöltve létre kellene hoznia a nemzeti együttműködési kerekasztalt. Ez utóbbi szerepét Csizmadia egyebek mellett abban látta, hogy a helyi fórumain „előre megszűrjék a civilek véleményét”, hogy ezek a szervezetek csak „a valóban fontos ügyekben” közvetítsenek a lakosság és az állami, önkormányzati intézmények között. Csizmadia azt is felvetette, hogy ennél a kerekasztalnál kellene lefolytatni az új alkotmány koncepciójának társadalmi vitáját is.

Az ellenzéki időben a Fidesz afféle trójai falovának tekintett CÖF alapítójának víziója gyorsabban halad a megvalósulás útján, mint azt korábban talán maga is gondolni merte volna. Nemrégiben elkészült az első olyan kormánypárti indítvány, amely korlátozná a civil szervezetek beleszólási – konkrétabban keresetindítási, fellebbezési – jogát a környezetvédelmi engedélyezési és a fogyasztóvédelmi eljárásokban (HVG, 2010. november 6.). A Tarlós István és Kósa Lajos által jegyzett javaslat a civilek fölösleges akadékoskodásának akarta útját állni, mert az előterjesztők szerint a lendületes kormányzást ma még például a nemzetgazdaságilag fontos beruházások blokkolásával tudják gátolni. Pedig annak idején a sukorói kaszinóberuházást is a civil erők kezdték megfúrni, a mai kormánypárt csak később „csavarodott rá” a politikai tőkéjének növelésével kecsegtető lakossági tiltakozásra.

Csapást készül mérni a kormányzat a – Hankiss Elemér szociológus szerint az utóbbi években végre-valahára az ébredezés, a pezsgés jeleit mutató – civil szférára azzal is, hogy új alapokra helyezné a finanszírozását. A cél elvben persze méltányolandó. Ahogy az előterjesztést készítő közigazgatási tárcánál fogalmaztak, ki szeretnék szűrni a rendszerből az érdemi munkát nem végző, pusztán a pályázati pénzek megsarcolására szakosodott szervezeteket. Ehhez kézenfekvő hivatkozási alap, hogy az eddig alkalmazott pénzosztási módszerek – ha egyre szűkebb keretek között is – mindig teret adtak az érdemtelen pénzszerzésnek. Csakhogy az előjelekből ítélve nem arra megy a világ, hogy az eddiginél objektívebb mércék alapján történne majd a pénzosztás. Ezt jelezte Farkas Flórián fideszes országgyűlési képviselőnek a kisebbségi szervezetek állami támogatásával kapcsolatos minapi „elszólása” is. A roma politikus az általa utóbb minden tekintetben vállalhatónak mondott, az internetre is felkerült egyik hangfelvételen arról beszélt, hogy mostantól lényegében ő dönti majd el, melyik roma szervezet kaphat támogatást, és melyik nem. Márpedig a minta könnyen ragadós lehet, és így általános szabállyá válhat a nonprofit szféra támogatásában, hogy a politika vagy annak kitartottjaként működő álcivilek díjazzák majd a nekik kedves szervezeteket.

Nem volt ez nagyon másként persze akkor sem, amikor 1990 és 2003 között a parlament külön e célra létrehozott bizottsága osztotta a pénzeket. Igaz, a testületben akkoriban – afféle nagykoalíciós alapon – sokszor a „tieidnek is egyet, a mieinknek is egyet” gyakorlata érvényesült. Így kaphattak a társadalmi szervezeteknek szánt pénzekből pártokhoz kötődő csoportosulások. Az NCA hét évvel ezelőtti – még a Medgyessy-kormány alatti – létrehozásának éppen az volt a célja, hogy ne a politika, hanem olyan testület döntsön a nonprofit szféra támogatásáról, amelyben kisebbségben vannak a pártok és a kormány delegáltjai. A pénzosztást az egymást jobban ismerő – és ellenőrizni képes – civilekre bízták. Emellett automatizmussá vált a civil szervezetek költségvetési támogatása is, amennyiben törvény rendelkezett arról, hogy az állam ugyanannyi forintot oszt szét köztük évről évre, mint amennyit az adózók az 1 százalékos felajánlásaik alapján a civileknek juttattak. S bár ez utóbbi elgondolás 2006-ban „megborult”, amikor a Gyurcsány-kormány zárolta a pénz egy részét, illetve évi 6,8 milliárd forintos plafont állapított meg az összes kifizetésre, a civilek még így is több pénzhez és jóval átláthatóbb feltételek mellett juthattak hozzá, mint akkor, amikor még a parlamentre, illetve a miniszteri keretek felett diszponáló tárcavezetők kegyeire voltak bízva. Jövőre viszont az NCA már az ideihez képest csak fél pénzből gazdálkodhat.

Az NCA tavaszra tervezett átalakításakor – amelynek részletei egyelőre nem ismertek – nem nyilvános, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnál (Kehi) készült vizsgálatra is hivatkozik a kormányoldal. E szerint a támogatott szervezetek 20 százaléka szabálytalanul jutott állami pénzekhez. Azt nem tudni, hogy a vizsgálat mely időszakra vonatkozott, de a felismerés nem új. A HVG például már két éve megírta, hogy a korábban kiosztott pénzeknek valószínűleg közel az egyharmada – 2006-ban például mintegy 2 milliárd forint – olyan szervezeteknél landolt, amelyekben közvetve vagy közvetlenül érdekelt volt valamelyik NCA-tag. Az összeférhetetlenségi szabályok későbbi szigorítása ellenére pedig még 2007-ben is közel félmilliárd forintot kasszíroztak a belterjes pályázatok nyertesei (HVG, 2008. június 21.). Nem öregbítette az NCA hírét az sem, hogy a Zuschlag-ügyben érintett álcivileknek is legalább 14 milliót utalt, és a perben kilencedrendű vádlott Prácser László az egyik kollégium döntéshozója volt.

Minden fogyatékossága ellenére az NCA az utóbbi időben már jóval átláthatóbban, ellenőrizhetőbben működött, mint a korábbi pénzosztó mechanizmusok. S noha a kormánypártok most azzal vádolják a rendszer reformjával kapcsolatos aggályaikat hangoztató ellenzéki képviselőket, hogy a személyes kötődéseik miatt beszélnek az NCA-pénzek einstandolásáról, úgy tűnik, ez a fajta politikai kommunikáció csak arra szolgál, hogy az indulatokat gerjessze. Ilyen körülmények közt pedig kevés esély van egy olyan rendszer kialakítására, amely valóban objektíven mérhetővé tenné a nonprofit szervezetek munkáját, és ennek alapján részesítené – vagy nem részesítené – őket az állami támogatásban.

DOBSZAY JÁNOS

Forrás:

http://hvg.hu/hvgfriss/2010.47/201047_civil_szervezetek_megrostalasa_utolso_itele

Hát ezt is át lehet alakítani?

2010. november 13.

Komoly átalakításokat tervez a kormány a civil szférában Budapest, 2010. november 12., péntek (MTI) –

Alapos átvilágítást, majd komoly átalakításokat tervez a kormány a civil szférában – közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkársága pénteken az MTI-vel.

 

Az államtitkárság közleményében hangsúlyozza: a kormány a jövőben a valós tevékenységet folytató, társadalmilag hasznos civil szervezeteket szeretné állami támogatáshoz juttatni, és ki akarja szűrni az érdemi munkát nem végző, pusztán a pályázati pénzek megsarcolására szakosodott kalóz szervezeteket. A civil szervezetek működését szabályozó joganyag felülvizsgálata után várhatóan jövő év elején, legkorábban áprilisban nyújtják be az Országgyűlés elé azt a törvényjavaslatot, amely a tervek szerint 2011 júliusától szabályozná újra a civil szektor finanszírozását, valamint a civil szervezeteknek adható kedvezmények körét és mértékét – fejtik ki a tájékoztatásban. Kiemelik: a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) rendszerét a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálataira alapozva kívánják átalakítani. A KEHI által átvilágított szervezetek az előző évben összesen 400 millió forintos állami támogatásban részesültek, de a szervezetek 20 százaléka szabálytalanul jutott hozzá ezekhez a pénzekhez. A legtöbb civil szervezet ugyanis átlagosan néhány százezer forintos támogatást kapott, míg az NCA döntnökök szervezetei 10 millió forint feletti állami juttatásokban részesültek a vizsgált időszakban – mutatnak rá a közleményben. Az államtitkárság pénteki közleményében úgy fogalmaznak, hogy megértik az LMP-s és az MSZP-s politikusok aggodalmait, hiszen ők “szoros kapcsolatban állnak az NCA döntéshozóival”, vagyis őket anyagi szempontból hátrányosan érinti a jelenlegi kaotikus viszonyok felszámolása. Hozzáteszik: a civil szervezetek 3,6 milliárd forint állami támogatásra számíthatnak a jövő év első felében, míg az év második felében zajló “radikális átalakítás” időszakában szünetel a pályáztatás. Az államtitkárság szerint ez az időarányos támogatás így is nagyobb lesz, mint amelyet az MSZP kormány juttatott az idén a civil szervezeteknek. Rétvári Bence, a KIM parlamenti államtitkára kedden a parlamentben – egy LMP-s képviselő napirend előtti felszólalára reagálva – jelentette, hogy a kormány 2011-ben törvényjavaslatot terjeszt a Ház elé a szektor működésével összefüggésben. Egyebek között arról beszélt, szerinte pazarlóan, magára túl sokat kötve működik a Nemzeti Civil Alapprogram. A kormány eltökélt a változtatásban – szögezte le, a célok között például a támogatás egyszerűsítését, átláthatóvá tételét, a rendszer kiszámíthatóvá tételét jelölve meg. bkgy \ bhi


Mégsem csitt?

2010. november 3.

Tarlós nem ért egyet a civilek drasztikus korlátozásával

Nem ért egyet a civil szervezetek fellebbezési jogát korlátozó törvénymódosító javaslattal Tarlós István, ezért ezt az előterjesztést a maga részéről visszavonja – ezt a politikus szerda délutáni sajtótájékoztatóján közölte. A főpolgármester elmondta azt is: nem kizárt, hogy csütörtökön vagy pénteken életbe lép a szmogriadó tájékoztatási fokozata Budapesten, de még nem lépett életbe.

Ma, 18:12


Tarlós István emlékeztetett: parlamenti képviselőként Kósa Lajossal és Kovács Zoltánnal közösen több törvénymódosító javaslatot tettek. Ezek egyike a civil szervezetek ügyfélként való fellebbezési jogát korlátozná, illetve megszüntetné. A főpolgármester közölte: véleménye szerint a szándék helyes, ugyanis vannak, illetve lehetnek olyan civil szervezetek, amelyek nem feltétlenül segítő szándékkal ellenkeznek egy-egy ügyben, hanem esetleg azért, hogy “engedjék magukat meggyőzni”. Ugyanakkor nem hiszi, hogy helyes lenne, ha “a civil szervezetek jogait ilyen erőszakosan és agresszíven általánosan nyirbálnák meg” – tette hozzá.

Tarlós István ezért szerdán a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét írásban tájékoztatta, hogy ezt az előterjesztést a maga részéről visszavonja. A politikus közölte: ilyen általános jogelvonást nem tart helyesnek a civil szervezetekkel szemben. A főpolgármester hangsúlyozta: ettől az egy előterjesztéstől a maga részéről visszalép, a többit viszont fenntartja.

A szmogriadóval kapcsolatban a főpolgármester úgy fogalmazott: “nem elképzelhetetlen”, hogy a szmogriadó első, tájékoztatási fokozata életbe léphet csütörtökön vagy pénteken, de még nem lépett életbe. Tarlós István elmondta: kiadta az utasítást a főváros környezetvédelmi osztályának, hogy folyamatosan, éjjel-nappal figyeljék az előrejelzéseket és kövessék a mérési adatokat. Tarlós István közölte: biztosítja a lakosságot, hogy elrendelik a szmogriadó tájékoztatási fokozatát, ha erre szükség lesz.

És itt az Indexen is:

 

Tarlós István visszavonja a civilek jogait korlátozó törvénymódosító előterjesztését

2010.11.03. 18:11 – MTI

Tarlós István visszavonja az egyik, Kósa Lajos és Kovács Zoltán fideszes képviselőtársaival együtt tett törvénymódosító előterjesztését, mert úgy látja, az a civil szervezetek jogait erőszakosan korlátozná.

Mint fogalmazott, a visszavont előterjesztés “a civil szervezetek ügyfélként való fellebbezési jogát korlátozná, illetve szüntetné meg”. Tarlós István ugyanakkor jelezte: az ötletgazda szándékát helyesnek tartja, és annak erkölcsi tartalmával is egyetért. Ezzel utalt arra, hogy lehetnek olyan civil szervezetek, “amelyek nem feltétlenül és bizonyíthatóan segítő szándékkal ellenkeznek, hanem lehetnek olyanok, akik netán azért (ellenkeznek), hogy engedjék magukat meggyőzni”.

Közölte, nem hiszi azonban azt, hogy helyes lenne, ha civil szervezetek jogait “ilyen erőszakosan és agresszíven, általánosan nyírbálnánk meg”. Tarlós István azt hangoztatta: egy ilyen generális jogelvonást nem helyesel a civil szervezetekkel szemben.

Elmondta, a Fidesz parlamenti frakciójának a vezetőjét írásban már tájékoztatta arról, hogy ezt az előterjesztést a maga részéről visszavonja.


A fiatalok is meg fognak öregedni, de nem lesz könnyű!

2010. november 1.

Összesen a Magyar Köztársaság 358,1 millió forintot szán 2011-ben az ifjúsági szférára. (2010-ben ez 824,9 millió forint volt, de volt már 3 Mrd-os is az összeg)

 

Részletesen

BEIK 68,8

Pályázatok 68

Szakmafejlesztés 89,3 (ebből 72 a dologi kiadás)

Gyia 132 (ebből 126,7 a pályázat)

 

Ez BEIK nélkül nem egész 290 millió forint, ami a becsült 2,7 milliós ifjúsági populációnál nem egész 110 forintot jelent!


Csitt civilek! – no kontakt

2010. október 31.

“Az Országgyűlésnek már benyújtott javaslat szerint a társadalmi és az érdekképviseleti szervek a közigazgatási hatósági eljárások esetében nem indíthatnának jogorvoslati eljárásokat.”

Teljes cikk a NOL-on:

http://nol.hu/belfold/szukitene_a_fidesz_a_tarsadalmi_es_erdekkepviseleti_szervezetek_jogositvanyat


Kisebb alap a civil kalapba!

2010. október 30.

Olvasható a parlament honlapján a 2011-es költségvetési törvény javaslat.

NCA 3,64 mrd forint

no comment


Állam-civil kapcsolatok konferencia

2010. október 26.

 

MEGHÍVÓ

az

Országgyűlés

Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottsága

és

az Ökotárs Alapítvány,

az Európai Nonprofit Jogi Központ

a Polgár-Társ Alapítvány (Csíkszereda)

 

szívélyesen meghívja Önt és érdeklődő kollégáit nemzetközi konferenciájára:

 

Állam-civil Kapcsolatok:

Mire jó és miért probléma a civil szervezetek támogatása?

 

Az esemény előadói közép-európai áttekintést adnak a közvetett és közvetlen állami-civil kapcsolatok főbb formáiról, elsősorban a közhasznúság rendszeréről és az állami támogatások szabályozásáról, támaszkodva a témában a közelmúltban elkészült hazai elemzésekre és az ebből fakadó ajánlásokra, valamint összehasonlítják ezeket a szomszédos országokban zajló hasonló folyamatokkal és aktuális trendekkel. Emellett szó lesz a hazai nonprofit joganyag jelenleg zajló felülvizsgálatáról és tervezett reformjáról. Mindezeket parlamenti képviselők, a kormányzat képviselői valamint hazai és külföldi nonprofit szakemberek mutatják be és vitatják meg a hallgatósággal.

 

Helyszín és időpont:

2010. November 25. 9.00-17.00 óra

Képviselői Irodaház (Budapest, Széchenyi rkp. 17, VII. emelet)

 

Az eseményen szeretettel látjuk a civil szektor, a kormányzat és a média képviselőit is.

A rendezvény programja és a jelentkezési lap alább található. Részvételi szándékát kérjük a regisztrációs lap kitöltésével jelezze legkésőbb November 15-ig!

A részvétel ingyenes – a vidékről érkezők számára igény esetén útiköltségtérítést biztosítunk, amit az Európai Bizottság “Európa a Polgárokért” programjának támogatása tesz lehetővé.

 

PROGRAM ÉS JELENTKEZÉSI LAP ITT!

 


Minap érkezett!

2010. október 17.

Átláthatóbb egyesületi támogatási rendszert sürgetnek

2010. October 13. (Wednesday) 17:11 – Búzafalvi Tamás

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE

Széleskörű egyeztetési tárgyalássorozatot kezdeményezett több egyesület, civil szervezet 2009. októberben a teljes támogatási és lebonyolítási rendszer átláthatósága érdekében. Az országos akcióról az egyik budapesti kezdeményező egyesületet és két miskolci civil műhelyt kérdeztünk.

Tizenöt civil szervezet indította el az  „Akció a Civil Szervezetek Méltóságért” kezdeményezést, amely tavaly októberben indult, azóta további 170 egyesület, alapítvány csatlakozott. Célkitűzésük, hogy a fókuszban a segítő attitűd álljon, hogy mind a támogató, mind a támogatott biztos legyen a hatékony felhasználásban, és mind több legyen a sikeres projekt, az ország, a társadalom javára.

Az egyre szélesedő civil tiltakozás közvetlen kiváltó oka, hogy szeptember közepén az ESZA Nonprofit Kft döntése és intézkedései alapján az adóhatóság pénzbehajtást indított 7 konzorciumi összefogás résztvevői – kb. 30 – 35 civil szervezet ellen. A programok 2007-ben lezárultak, s most visszamenőlegesen „szabálytalansági eljárást” indítva, azokban vélt hiányosságokat fogalmazott meg az ESZA Nonprofit Kft. A demonstráció kezdete óta számtalan sajtó, rádió és TV híradás, országgyűlési felszólalás foglalkozott a társadalom egy jelentős részét felháborító folyamattal….

A cikk folytatása itt:

allampolg_reszvetel_hete.jpg

Olvass tovább »


NCA-live

2010. október 12.

Élő közvetítés az NCA Tanács üléséről szerdán 11 órától
A közvetítés http://pafi.hu/ főoldalán lesz látható. Terveink szerint a teljes ülést közvetítjük.
A napirend letölthető: http://www.nca.hu/download.php?fil_id=8473

Aki tudja, küldje tovább azoknak, akik érintettek, akiket érdekelhet!

Pafi.hu

 

 

A


Na akkor mi is van a palacsintában?

2010. október 10.

 

Az Orbán-kormány államtitkára a Bajnai alatt sokat hibázó vezető

2010. október 06. 11:55
Frissítve: 2010. október 07., csütörtök, 10:27

Számos szabálytalanság, esetenként jogszabálysértés is történhetett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyik irányító hatóságánál, ami miatt támogatási programokat függeszthetnek fel Brüsszelben, 10 milliárdos nagyságrendben. A hatóság vezetője már a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízott helyettes államtitkára.

Több súlyos szabálytalanságot, esetenként tudatos jogszabálysértésre utaló jeleket talált egy belső ellenőrzés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez (NFÜ) tartozó Humán Erőforrás Operatív Program Irányító Hatóságánál (HEP IH) – derült ki egy a Hírszerző birtokába jutott dokumentumból. Az “Előzetes Jogi Vélemény” megnevezésű dokumentum tudomásunk szerint a nyáron lezajlott átadás-átvételt követő jogi átvilágítás során keletkezett.

A szakvélemény számos pontba foglalva sorolja az észlelt szabálytalanságokat. A vizsgálat megállapította, hogy sok olyan szerződést kötöttek az IH-nál, melyekkel minden valószínűség szerint a közbeszerzési eljárást akarták megkerülni. Erre utal, hogy ezeket a megállapodásokat valamennyi esetben 10 hónapra kötötték, 7-8 millió forint értékben, de a partnerekkel minden évben újra szerződtek, négy éven keresztül.

“Színlelt” munkatársak

A szerződések értéke így éppen alatta van a közbeszerzést már előíró határnak, de a hatóságnak még ebben az esetben is legalább három ajánlatot be kellett volna kérnie. Ez nem történt meg egyetlen esetben sem – legalábbis a belső vizsgálat nem lelte nyomát -, ráadásul a szerződések felmondási klauzulái “indokolatlanul hátrányosak voltak az NFÜ-re nézve”.

Átvételre várva még tavasszal a Közigazgatási minisztérium előtt: kollégákat is átvettek
Fotó: Túry Gergely

A megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak valamennyien a HEP IH telephelyén dolgoztak, az NFÜ infrastruktúráját használták, szerepeltek a belső telefonkönyvekben, és az ügynökség munkavállalóihoz hasonlóan nfu.gov.hu-s e-mail címmel rendelkeztek. Bérleti díjat ugyanakkor (ami egy megbízásos jogviszony egyik feltétele lett volna) nem fizettek az NFÜ infrastruktúrájának használatáért.

A megbízási szerződésekben a vizsgálat szerint túl általánosan határozták meg a feladatleírásokat, teljesen hiányzott ugyanakkor a szerződések teljesítéséről szóló dokumentáció. (Ez az akkor érvényes belső utasításokkal is ellentétes volt.) Több beszerzés esetében felmerült, hogy felesleges volt.

A szerződött partnerek között több érdekes szereplőt is találni: kérdés, a humán erőforrással kapcsolatban milyen tanácsokat adhatott az ILBER Bt., amelynek fő tevékenysége az erdőgazdálkodás. Van a szerződött partnerek között egy giblaltári hátterű offshore cég is, az EDU INVEST-PONTOS LIMITED.

Előfordult, hogy vezető beosztású, az IH-nál alkalmazásban álló köztisztviselővel kötöttek megbízási szerződést, ami ellentétes a köztisztviselői törvénnyel. A megbízási szerződések díjainak megállapításánál az érvényes díjszabások maximumát állapították meg, ami több esetben nem volt indokolt.

Sokat bukhatunk Brüsszelben

Pénzügyi szempontból a fentieknél is súlyosabb, hogy egy júniusi uniós audit a Hírszerző információi szerint súlyos, rendszerszintű problémákat tárt fel a HEP részét képező Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) esetében, például gyakorlatilag hiányzott a program teljesítésének ellenőrzése, nem volt valós jogorvoslati lehetőség, vagy ha igen, 90-120 napos határidővel. Emiatt fennáll a veszélye, hogy az EU felfüggeszti a program végrehajtását, ami tízmilliárdos nagyságrendű uniós forrást sodor veszélybe. Ráadásul a magyar jog szerint az idehaza már eredményesen pályázott, és támogatási szerződéssel rendelkező partnerek számára kötelező kifizetni a támogatást, így ha esetleg előáll az a helyzet, hogy Brüsszelben “elzárják a csapokat” ideiglenesen, a magyar államot akkor is fizetési kötelezettség terheli.

Az előző kormányok alatt a HEP IH vezetője Köpeczi-Bócz Tamás, aki az első Orbán-kormány idején a Nemzeti Szakképzési Intézetet is igazgatta. A tavaszi kormányváltás után a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba került, Balog Zoltán államtitkárságára, mint társadalmi felzárkóztatásért felelős főosztályvezető. Köpeczi-Bócz új beosztásában annak a területnek szakmai felügyelője, amelyet ezidáig vezetett, és így, mint az illetékes szaktárca képviselője kritizálja az uniós források elosztásának gyakorlatát és tesz szakmai javaslatot a források átcsoportosítására. Köpeczi-Bócz Tamás már mint társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár dolgozik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, információink szerint küszöbön áll a kinevezése. Ezzel, és a feltárt szabálytalanságokkal, az esetleges tervezett lépésekkel kapcsolatos kérdésinket elküldtük a Közigazgatási Minisztériumnak, válaszukat természetesen közöljük.

Személye nem az első bizonyítéka annak, hogy a “szavazófülkékben lezajlott forradalom”, és a felpörgetett számonkérés ellenére az elmúlt kormányok apparátusában is lehetnek olyan “kipróbált szakemberek”, akiknek szolgálataira az Orbán-kormány is igényt tart.

Cikkünk megjelenése után a Közigazgatási Minisztérium a következő közleményt juttatta el szerkesztőségünkbe:

A hírszerző.hu internetes portál mai napon megjelent cikke számos valótlanságot állít a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetőjéről. A cikkben felvetettek egy eddig számunkra ismeretlen „Előzetes Jogi Vélemény” alapján készültek. Konkrétan akkor tudunk reagálni erre az úgynevezett szakvéleményre, ha az valóban létezik és rendelkezésünkre bocsátják. Ennek hiányában a cikk állításaira tudunk reagálni.
„Az Orbán-kormány államtitkára a Bajnai alatt sokat hibázó vezető” címmel megjelent írás már a címben is valótlanságot állít, hiszen Köpeczi-Bócz Tamás nem államtitkár, hanem főosztályvezető A KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságán a helyettes államtitkári pozíció nincs betöltve, ezért a főosztályvezető megbízással jár el ideiglenesen ebben a hatáskörben. (Köpeczi Bócz Tamás a médiában államtitkárként nyilatkozik – a szerk.)

 

Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben Köpeczi-Bócz Tamás korábban is főosztályvezetőként dolgozott. Egyébként 1999 óta dolgozik vezető beosztásban az államigazgatásban. Főosztályvezetőként önálló kötelezettségvállalási joga nem volt. Az összes felsorolt szerződéssel kapcsolatban részletesen és pontosan szabályozott belső utasítás szerint járt el. Az NFÜ minden részlege minden évben közbeszerzési tervet készített, az év során a szerződés megkötésére kizárólag azokban az esetekben volt lehetőség, amelyek a közbeszerzési tervben szerepeltek, és azt az NFÜ felsővezetése jóváhagyta. Valamennyi szerződés jogszerűségét, beleértve a szükséges közbeszerzési eljárás előírását is, egy a részlegektől elkülönített (így a jelenlegi KIM főosztályvezetőtől is független) önálló jogi főosztály biztosította.
A cikkben felvetett vélelmezett állítások, tehát az NFÜ-ben működtetett belső szabályozás alapján is kizártak, hiszen az egyes főosztályok saját hatáskörükben sem szerződést, sem kifizetést nem tudtak végrehajtani. Így például, ha az eljárás 3 ajánlat bekérését tette kötelezővé, úgy az NFÜ több körön keresztül ennek meglétét és dokumentáltságát ellenőrizte, a főosztályvezető csak ezt követően terjeszthette elő a szerződést megkötésre.
Az úgynevezett TÁMOP programok végrehajtásával kapcsolatos, megállapítások (jogorvoslati lehetőség, teljesítések ellenőrzése stb.) nem vetíthetőek kizárólag egy főosztályra. A támogatási szerződéseket a kedvezményezettel nem az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, hanem az úgynevezett közreműködő szervezetek (KSZ) kötik, a kifizetéseket is ők ellenőrzik.
Köpeczi-Bócz Tamás 4 diplomával rendelkező szakember, aki 1993 óta dolgozik jelenlegi beosztásához is kötődő különböző munkakörökben. Kiválasztását szakmai szempontok indokolták, így az államtitkárságra történő áthelyezése kapcsán a nemzeti fejlesztési ügynökség semmiféle negatív megállapítást nem tett. Amennyiben ilyesmire utólag sor kerülne, a főosztályvezető áll a vizsgálat elébe.

 

Forrás: www.hirszerzo.hu


Fulladj meg!

2010. október 4.

Milliárdokba fojtott civil szervezetek

Hiába a százszámra meghirdetett pályázat, mire lezárul az ellenőrzés, az alapítványok sora csődbe jut

Az elmúlt négy évben összesen 141 milliárd forinttal segítette az állam a civil projektek megvalósulását. A szervezetek ennek ellenére úgy vélik, hogy a hazai támogatási program segítség helyett inkább tönkreteszi a civil társadalmat. A rendszer mellőz minden életszerűséget, ellenőrzéskor az eredmények helyett a papírokat kérik rajtuk számon.

A hazai civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok hatékony és eredményes eszközei a civil társadalom kiirtásának – mondja Sípos József, az 1000 Mester Egyesület elnöke a civil szervezetek panaszhonlapján. Kijelentését csaknem háromszáz, póruljárt civil szolgáltató esete támasztja alá…..folytatásért kattints:

Olvass tovább »


Civil Lobbi Kerekasztal – emlékeztető 09.23.

2010. október 4.
View this document on Scribd

Továbbra is “Álom és rémálom”

2010. szeptember 19.

Forrás:

Álom és rémálom

Az álom: a civil szervezet (egyesület, alapítvány) nyertes lesz egy államháztartási forrású pályázaton, s támogatási szerződést köthet az állami vagy önkormányzati szervvel, vagy a pályázatot lebonyolító kezelővel. A rémálom: a beszámoló el nem fogadása vagy utólagos ellenőrzés nyomán a Támogató vagy a Kezelő „eláll” a szerződéstől, s a teljes támogatási összeget a folyósításától számított büntetőkamatokkal együtt visszaköveteli.

folyamat vége: a köztartozásként történő behajtás a bankszámla inkasszálásával, a civil szervezet javainak hatósági végrehajtás alá vonásával s a szervezetnek minden más támogatásból és pályázatból való kizárásával. A vég szükségszerűen bekövetkezik, mert a jellemzően tőkeszegény és forráshiányos civil szervezet nem tudhatja visszafizetni a pénzt, hiszen a projektjére már felhasználta azt; a Támogató és a Kezelő pedig jogorvoslati lehetőség nélkül ragaszkodik az ellenőrzés megállapításaihoz, s az államháztartási törvény egyik félreértett paragrafusa alapján felülbírálhatatlannak véli a visszakövetelési igényét. (Ez a bizonyos törvényi rendelkezés arról szól, hogy államháztartási követelésről nem lehet ingyenesen lemondani. Mintha egy döntés megalapozottsági vagy törvényességi felülvizsgálata azonos lenne a követelésről ingyenes lemondással! Hova is jutna e logika alapján a jogorvoslati jog alkotmányos tétele az állami szervek és intézmények követeléseivel szemben?)

Papírország áldozatai

Egy tavalyi kutatás során elemeztük a támogatási jogviszonyokra vonatkozó, 9 jogforrási szinten létező 107 (!) hatályos jogszabályt és a gyakorlatban használt 44-féle támogatási típusszerződést. (A Jogismeret Alapítvány szervezésében és az Ökotárs Alapítvány támogatásával készült kutatás zárótanulmánya e cikkel azonos címen hozzáférhető az interneten.) A kutatás legfontosabb megállapításait annak reményében ismertetem, hogy a kormányzat talán felismeri a kialakult helyzet irracionalitását, a támogatási jogviszonyok jogi anomáliáit és a szerződéses gyakorlat korlátlan egyoldalúságából következő – mindkét felet sújtó! – károkat és veszélyeket.

2008–2009-ben indult el – s egyre gyorsul – az a folyamat, amelynek eredményeként több száz civil szervezet megy tönkre több évvel ezelőtt lezárt, befejezett projektjeinek a különböző ellenőrzések által „feltárt” hiányosságai okán. (Már közel 300 tagja van annak a tiltakozó fórumnak, amely „Papírország” elnevezés alatt gyűjti a támogatási szerződések áldozatainak eseteit a világhálón.) Az állami Támogató, Kezelő inkasszálja a civil szervezetek bankszámláit, s ellehetetleníti további működésüket, hiszen az inkasszó elnyel minden bevételt. A negatív összegű játszma végén mindenki veszít, a szereplők jelentős része tönkremegy…..

a folytatáshoz kattints:

Olvass tovább »


!JÖN AZ ÁRH – A Papírország elindítója!

2010. augusztus 6.

ÁRH 10 már 20 országban, szeptember 20-26. között!

Kedves mindenkori ÁRH szervezkedők!

Ebben az évben is felhívással fordulunk mindazokhoz, akik fontosnak tartják a közösségi alapú társadalom kialakulását és ezért tenni is képesek/hajlandók, hogy legyenek/legyetek alakítói az Állampolgári Részvétel Hete nemzetközi eseményeinek!

A mostani felhívásunkat már több hazai és nemzetközi egyeztetés előzte meg, melyek részleteiről igyekszünk az alábbiakban számot adni. Ezzel párhuzamosan, az idő rövidsége ellenére is, még számos ponton rugalmasak az ÁRH keretei, amelyek véglegesítéséhez kérjük és várjuk a ti segítségeteket is (ennek formájára szintén alább teszünk javaslatot).

Az ÁRH 2010 lehetséges fókuszai:

1. A részvétel jó gyakorlatának terjesztése

A közelmúltban az Európa Tanács INGO nevű civil fóruma révén elkészült  „A döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexe”. Az ÁRH főszervezője, a CEE Citizens Network (www.ceecn.net) több ponton is segítette az anyag elkészülését, miután pedig az ET és több Uniós szervezet elfogadta a kódexet, hálózatának 20 országában ennek terjesztését, promócióját tűzte zászlajára. A demokratikus részvétel hátterét, körülményeit, folyamatait gyakorlati szempontból jól átfogó dokumentum hasznos eszköz lehet az európai civil társadalom kezében, a gyakorlatba történő átültetése hátteret adhat a részvétel erősítésének a helyi, nemzeti, nemzetközi szinteken egyaránt. A kódex fordítását már megkezdtük, angol nyelven itt érhető el:

http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_good_practice_en.pdf

2. A fiatalok részvételének erősítése

Az elmúlt három évben minden ÁRH alkalmával megjelent a fiatalok részvételének erősítéséhez kapcsolódó ajánlás. 2009-ben több tucat program, akció, esemény szerveződött e témához kapcsolódóan. Ennek ellenére, illetve ebből következően is minden körülmény arra mutat, hogy az ÁRH-nek, illetve az ÁRH szervezkedőinek feladatuk van a fiatalokkal, a fiatalok demokratikus (ön)szerveződésének elősegítésével, ezért maradt továbbra is napirenden ez a téma.

A témához jól kapcsolódó kezdeményezések:

Add tovább! – Fiatalok a települési közösségekért mozgalom: a most épülő mozgalom és az ÁRH organikusan segíthetik egymást (http://addtovabb.kozossegfejlesztes.hu)

– A tavaly elbukott ifjúsági törvényt követelő kezdeményezés talán az idei ÁRH-re valóban eljut az aláírásgyűjtésig, ezt idén is támogathatnánk (http://www.ifjusagitorveny.hu/)

3. Tolerancia, szolidaritás, párbeszéd az összetartó társadalomért

A közelmúlt jelen témához kapcsolódó hazai krízisei, illetve az érzékelhetően, kimutathatóan romló tendenciák a toleranciához, szolidaritáshoz kapcsolódóan, arra sarkallták az ÁRH hazai főszervezőit, hogy ebben az évben tevékenységeikkel próbáljanak célzottan is hozzájárulni a helyzet javulásához. Ilyen kezdeményezések például a napokban lezárult „VII. Nyári Egyetem – Társadalmi szolidaritás – Összetartó társadalom” http://nyariegyetem.adattar.net/), vagy a „Fiatalokkal a rasszizmus ellen” (http://blogol.hu/comment.php?log=3072739) program, melyek mintegy előkészítik az ÁRH szervezkedéséhez szintén erőteljesen ajánlott kampánytémát.

4. Szakmapolitikai ajánlások a részvétel fejlesztéséért

A Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért, az ÁRH egyik hazai főszervezője 2008-ban tagszervezeteivel elhatározta, hogy szakmapolitikákat dolgoz ki, amelyek rögzítik azokat az elveket és tennivalókat, melyek feltétlenül szükségesnek mutatkoznak a részvétel növeléséhez

a társadalomban. Ezek az ajánlások a szükséges szabályozásoktól, a tennivalók tematikus területeiig 7 pontban foglalják össze a kívánt lépéseket. A Szövetség az ÁRH minden napján a 7 ajánláshoz kapcsolódó eseményeket szervez, melyekhez egyaránt lehet csatlakozni, illetve ezekhez kapcsolódva párhuzamos akciókat indítani.

A szakmapolitikai ajánlásokat itt találhatjátok meg:

http://www.polgarz.hu/uploads/documents/201008012143_szovetseg_b5_kiadv.pdf

Mindezek természetesen ajánlások, amelyeket további (gyors) megvitatásra ajánlunk az ÁRH tervező-szervező wiki oldalán. Ezen az oldalon holnaptól további témákban is várjuk építő hozzájárulásaitokat (keretrendszer, PR anyagok, nyitóesemény stb.)

http://cpw-arh.wikispaces.com/ÁRH+2010

Szeretnénk még felhívni a figyelmeteket, hogy a Civil Kollégium oldalán több olyan képzés is megvalósul, ami az ÁRH szervezését (is) segíti – http://www.civilkollegium.hu

Várjuk ötleteiteket, terveiteket, csatlakozási visszajelzéseiteket az alábbi elérhetőségeken, vagy az ÁRH wiki oldalán!

TEdd, hisz teHETED!

További információt a következő oldalakon találsz:

Az ÁRH hivatalos honlapja: www.arh.kozossegfejlesztes.hu

ÁRH képek, hírek: www.arh.blogol.hu

Nyitott tervező felület: www.cpw-arh.wikispaces.com