Gulyás József újra kérdez a minisztertől

2010. március 8.
View this document on Scribd

Ismét egy méltánytalan ügy

2010. március 3.

Tisztelt G. Péter Ügyvezető-alelnök Úr!

Kollégáim az alábbi felhívást továbbították részemre:

*SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért felhívása:*
Kérjük azon szervezeteket, akik perlik az államot valamilyen támogatási jogviszonyból fakadó döntéssel kapcsolatban, jutassák el számunkra keresetleveleik másolatát. Célunk, hogy további jogi információkat gyűjtsünk a szerződési rendszer elemzéséhez, illetve, jogi szakértők javaslataikkal segíthessék a szervezetek bírósági ügyeit.
Kérlek, a másolatot küldjék el alábbi elérhetőségeim valamelyikére.

Ezt követően telefonon egyeztettem Önnel, és abban maradtunk, hogy esetünkről tájékoztatom.
(Ez kivonat, idézet egy levélből, ami miatt a stílusa jelen levelemhez nem illeszkedő, de a probléma érthető belőle.)

Mi a hitegetéssel való károkozás polgári jogi vonatkozása miatt kívántunk perelni, de visszaléptünk.
A történet (tényleg röviden) ennyi:

2007-ben elnyertünk egy több mint 80 millió forintos programot a Norvég Alapból. Az NFÜ honlapján azóta egy nyertesként vagyunk feltüntetve.
Biztatást kaptunk az NFÜ szakosztályának vezetője részéről, hogy kezdjük meg a lebonyolítást.
A brüsszeli szerződéskötő hatóság némi hercehurca után nem írta alá a támogatási szerződést, soha nem fizették ki a támogatást.

*Szomorú történetünk legfontosabb dokumentumai (egy zip file-ban): (ezt ha kell megküldjük Önnek)
*(ezek szükségesek a történet megértéséhez sajnos)
1. sorszámúak: a pályázat angol nyelvű anyagai (négy anyag). A magyar kissé bőségesebb volt.
2. sorszám: a döntés, ahol a “támogatott” kifejezés található programunkkal kapcsolatban – az egyik legmagasabb pontszámot kapta a program a kategóriájában.
3. sorszám: kérdések a pályázattal kapcsolatban az FMO-tól
4. sorszám: válaszaink az NFÜ kérdéseire
5. sorszám: az FMO által küldött szakértők szakértői véleménye (személyesen jártak itt)
6. sorszám: a NFÜ tisztségviselőjének a két levele, ami miatt elfogadtuk a szakértői véleményt
7. sorszám: az FMO levele, amiben elutasítják a programot
8. sorszám: az FMO szakértőjének magánlevele kérdésünkre
9. sorszám: a döntéssel szembeni panaszunk
10. sorszám: a döntésre írt levelük

*Ami miatt elfogadhatatlannak tartjuk az elutasítást:*
– egyetlen olyan indok sincs benne, amit az FMO szakértője komolyan aggályosnak talált volna,
– és főként egyetlen olyan sem, amire előzetesen rákérdeztek volna

*Amiért kitolásnak érezzük az elutasítást *(ezek közvetlenül kellettek a folyamathoz):
– a fordítások (két fordító készítette, mert épp eközben született kislányiunk Annával, így külsőst kellett megbízni) közel 600 e Ft-ba kerültek
– a hiánypótló kérdésekre térképszelvények, értékbecslések – fordítással – kb. 700 e Ft.
– egy épület (Hidegnevelde) engedélyes terve 990 e Ft.
– legfőképpen: mert 2006 óta nem pályáztunk erre a témára, pedig pl. idén tavasszal konkrétan volt ilyen KEOP kiírás – és apránként, talán csak részletekben, de a programra találtunk volna finanszírozást

*Amiért ellehetetlenít bennünket a döntés:*
(2006 szeptemberében ment be a pályázat, 2007 szeptemberében tudtuk meg a döntést. Láttuk, hogy milyen a program, és az ilyen mezőgazdasági program időszakokhoz kötött. Az ütemezés dinamikus volt, és a a program sikere érdekében vágtuk a költségvetést.)
– 110 hektár N2000-es gyepet vettünk 5-8 évre bérbe, hogy megalapozzuk a közbirtokosságot. Jószág így nincs, művelési kötelezettség van
– tartalék pénzeinkből traktort, kaszát, bálázót vettünk, hogy a szálastakarmányt a gyepekről letermeljük a program kezdésééig, és később a jószágállomány téli takarmányát előállítsuk (ez együtt kb. 4,5 millió értékű gépet jelent, ha nem számoljuk, hogy egy bálázót 4,8 millió összköltségért másfélé évre lízingelünk)
– minden lehetőségünkkel a programot készítettük elő, komoly helyi kommunikációja volt a program nyerésének, az NFÜ munkatársai látogatásának stb.

*Amit kár volt elhinni:*
– szóban az NFÜ főosztályvezetője, egy egyébként segítőkész srác (Szalóki Flórián), aki azóta nincs ott sajnos 2007 őszén biztosra mondta, hogy a program át fog menni, és májusban kezdhetjük a lebonyolítást. Mi meg is kezdtük.

——————————

A történet röviden ennyi.
A hiány, amit akkor összeszedtünk, azóta is kísért bennünket, és azóta is komoly gondokat okoz.

A másik üggyel kapcsolatban (közérdekű bejelentők védelme) hamarosan keresni fogom.

Üdvözlettel:

S. R. Benedek


Hivatalos levél a TÁMOP 5.5.1. B,C komponensének egyeztetéséről

2010. január 26.

Kedves Kollégák!

A kérésre adott válaszhoz engedjék meg, hogy kicsit részletesebben kifejtsem, hogy mi a  tervezett egyeztetés menete és célja.

A konstrukció AT szintű egyeztetésére  a hatályos jogszabályok  szerint az AT kialakításakor volt lehetőség, azonban a konstrukció tartalmát illető a nagy érdeklődésre tekintettel a HEP IH külön, szóbeli egyeztetésre nyújtott lehetőséget a konstrukcióban potenciálisan érintett civilek számára, hogy az egyeztetés eredményeként minden fél megelégedését szolgáló végleges szakmai tartalom kerüljön kialakításra.

A felkérés alapján az egyeztetés célja a hatályos AT-ban rögzített  B, C komponensre vonatkozó szakmai tartalmak pontosítása, egyeztetése. Az egyeztetés alapját képező dokumentumokat  az előző e-mailben  megküldtük.

Az egyeztetés végeredményeként rögzített tartalmak alapján indulna el a PEMCS munkája, amelyet végig kísérne- szintén ezen a munkacsoporton elmondottak szerint – a folyamatos társadalmi egyeztetés.

Ily módon a civil szervezetek érdekképviseltét az alábbi módon biztosítanánk a folyamatokban:

1. AT szintű egyeztetés – a meghívó alapján  2 alkalmat terveztünk, de az egyeztetések előrehaladása alapján továbbiak is követhetik. Minden esetben szem előtt tartva azt, hogy az egyeztetések elhúzódása a kiírások a 2010. május 31-re tervezett megjelentetésének csúszását eredményezhetik, amely – ha a minden fél számára kitűzötteket tartalmazó, megelégedésre szolgáló pályázati kiírásokat eredményez –   elsősorban időbeli veszteséget jelenthet, amellyel minden érdekelt félnek tisztában kell lennie.

2. PEMCS munka – a PEMCS eljárásrend szerint, TÁMOP Monitoring Bizottság által delegált civil tag részvétele (szükség esetén eseti meghívott képviseletével). Ennek során kerülhetnek becsatornázásra az SZMM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya által koordinált civil egyeztetéseken elhangzott észrevételek, vélemények, amennyiben erre igényük van az érintett szervezeteknek.

3. Társadalmi egyeztetés- PEMCS időszaka alatt folyamatosan, betartva az eljárásrendben rögzített érdemi válaszadási kötelezettséget.

Egyúttal jeleznénk, hogy – szintén a munkacsoporton elhangzottaknak megfelelően – az SZMM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztályát is felkértük, hogy  delegáljon két fő civil képviselőt az AT szintű egyeztetésre.

A mai visszajelzés alapján ez a két fő : “A két civil szakértőre az alábbi személyeket javasoljuk sorrendben (ha valamelyikük nem tud szerepet vállalni, akkor a sorban utána következő kerülne a helyére):

–        Bényei Andrásné

–        Kovács Istvánné

–        Jagasics Béla

–        Pocsajiné Fábián Magdolna ”

A delegáltak számának meghatározásakor azt vettük alapul, hogy az egyeztetés hatékony és eredményes lefolytatásához olyan, a civil szervezetek által delegált képviselők vegyenek részt, akik valamennyi civil szervezet – e témával kapcsolatos – szakmai álláspontját felvállalva tesznek javaslatot a szakmai tartalom meghatározására.

A fentieket alapul véve nem javasoljuk a résztvevők számának további növelését az AT szintű egyeztetésen, mert félő, hogy akkor az eredményes és hatékony munka nem tudna megvalósulni.

Javaslatunk, hogy az egyeztetésre résztvevőként jelentkező szervezetek részére a megküldött anyagok megtárgyalásához – a kiírás meghirdetésének ütemezését szem előtt tartva – több időt biztosítunk, így magára az egyeztetésre delegált civil tagok (2+2 fő) a megszületett közös  szakmai véleményt tudják közvetíteni az egyeztetésen.

Amennyiben egyetértenek javaslatunkkal, akkor kérjük jelezzék, hogy mely időpontban tartanák megfelelőnek az egyeztetést, amelyen az Önök által delegált képviselők közvetítik a civil szervezetek szakmai álláspontját, s az egyeztetést ennek megfelelően hívjuk össze.

Az  SzMM  mai visszajelzése alapján az egyeztetésre javasolt időpontok közül január 29-i időpontra tettek javaslatot, amelyet a fentekre tekintettel 2010. február 4-re javasolunk ütemezni a kellő felkészülés és delegálás biztosítása érdekében.

Kérjük visszajelzésüket január 29-ig az időpont illetve a delegált tagok személyét és elérhetőségét illetően minden címzett részére eljuttatni szíveskedjenek.

Köszönettel:

Linzenbold Ildikó

Szociálpolitikai és IRM intézkedésekért felelős szakterületi koordinátor

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok  Irányító Hatósága


Egy újabb pusztába kiáltott szó!

2009. december 9.

“Egy kormány elég nagy ahhoz, hogy mindent megadjon amit akarsz, és elég erős ahhoz, hogy elvegyen mindent, amid csak van.”

Thomas Jefferson

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Már mindent megpróbáltunk.

Önnek, Önöknek segítenie kell!

És nem pénz kell!

Ezt a levelet már egyszer (augusztus 21.-én) elküldtük Önnek, Önöknek, aminek igazi eredménye nem volt!

Eredménynek az nem nevezhető, hogy az NKTH az előző levelünk közreadása után rögtön írt választ, de az érdemi tartalommal nem rendelkezett, (ami csaknem 4 hónapot késett)!

Az sem eredmény, hogy az NKTH leveleiben szereplő indoklások, állítások mind-mind a pályázati kiírástól eltérőek, alaptalanok. A cáfolatainkra egyetlen egyszer sem reagáltak. Az NKTH leveleiből hiányzik a „párbeszéd . A jogos kéréseinket nem teljesíti.

Eredménynek az sem nevezhető, hogy az NKTH a pályázati kiírásban foglalt bírálatokat utólag se és eredetileg sem készítette el. Ez a levelekből egyszerűen megállapítható. (A levelek „linkjeit mellékeltük, így azok elolvashatók. Csak mindet el kell olvasni! Ha valaki nem tudja elolvasni, akkor neki elküldöm külön!)

A pályázatunk minden tartalmi és formai feltételnek megfelelt. És mégsem történik semmi.

Tehát augusztus 21.-e óta se történt semmi.

Még mindig ugyanazt kérjük!

Hogy mit kérünk?:

·      Az NKTH a pályázati kiírásban foglalt „előírás szerinti részletes bírálatot készítse el!

Azért kérjük, mert a pályázatunkkal kapcsolatban ez teljesen hiányzik!

Azért is, mert az NKTH 6. hónapja nem hajlandó érdemben foglalkozni a panaszunkkal, holott minden héten elküldtünk egy emlékeztető email-t. (Az email-ek visszaigazolására, átvételére sem hajlandó!)

Azért is kérjük, mert úgy gondoljuk, hogy minden pályázót megillet,  – még minket is -,  az a tisztelet, hogy a „hivatal részletes bírálattal tisztelje meg a pályázót!

Az a másfél soros,  – magyarul –  hazugságot is tartalmazó vélemény, amit „kierőltetett magából a „hivatal , a minimális tiszteletet sem tartalmazza. Egyenesen sértő! (A másfél sorral kapcsolatos véleményünk, a mellékelt első linkben megtalálható.)

Hogy miért lenne fontos a kérésünk?:

·      Mert a részletes bírálat rengeteg „feltételezett, tervezett előnyre mutatna rá, ami nagyon fontos lenne! Mindenki látná az elfogulatlanul feltárt előnyöket! (Tervezetten több ezer új munkahelyet is jelent!)

·      Azért mert, a nemzetgazdaság, a világgazdaság növekedése sokkalta dinamikusabb lenne! (És ez mindent megér! Az eredmények nagyon jól kommunikálhatók, egy új hosszantartó, garantált országimázst lehet biztosítani!)

·      Azért is mert, a javasoltakkal az energiahatékonyság „forradalmian javulni fog. (Ez nagyon-nagyon fontos lenne!)

Csak néhány példa:

–     A világgazdaságot életbetartó szállításoknál használt belsőégésű motorok fogyasztása minimum 30-50%-al csökkenne!

–     A károsanyag kibocsátás 50-70%-kal csökkenne!

–     A „kapcsolt energiatermelésnél már a termelt elektromos energia garantált bevétele 100%-ban fedezi a költségeket, ami a hőszolgáltatás versenyképességét hosszútávon, fenntartható módon biztosítja!

–     Magyarország öt éven belül a régió legnagyobb elektromos energiaforrása, termelője lenne.

–     …

A bírálat elkészítéséért még fizetünk is, ha ez elvárás lenne (habár egyszer már fizettünk érte).

A kérésünk egyáltalában nem tisztességtelen. Csak ennyit kérünk.

Kérjük a fentiekkel kapcsolatos mielőbbi együttműködésüket.

Tisztelettel.

Szabadbattyán, 2009. december 7.

…………………………………………………..

Kiss Sándor

Megjegyzés:

A bírálat, amit kaptunk másfél soros volt, szemben a kiírásban szereplő 5 pontban szereplő 21 szemponttal. Abban a másfél sorban egyetlenegy szempont sem volt megtalálható a 21-ből. És az sem igaz, hogy egyetlenegy szempontot sem lehetet volna kiértékelni!

Utóirat:

Hogy miért harcolunk:

·         hogy legyen értelme itt Magyarországon élni, (hogy ez a hitünk megmaradhasson,)

·         hogy nagy nyilvánosság elé kerüljön egy olyan  – egyenlőre még csak –  ötlet, ami nem csak nemzetgazdasági jelentőségű, hanem világgazdasági is.

És ezt mi bizonyíthatná most a legegyszerűbben:

·         ha elkészítenék azt a hiányolt részletes bírálatot!

Elérhetőség:

Kiss Sándor Szabadbattyán

ksandor0@gmail.com

A panasszal kapcsolatos teljes levelezést közzétesszük.

A levelek a következő „linkekről tölthetőek le:

http://hjanos.uw.hu/01_majus_27_level_01.pdf

http://hjanos.uw.hu/02_jun_15_level_01-1.pdf

http://hjanos.uw.hu/03_jun_17_level_02.pdf

http://hjanos.uw.hu/04_jul_2_level_02-1.pdf

http://hjanos.uw.hu/05_aug_11_level_03.pdf

http://hjanos.uw.hu/06_aug_12_level_04.pdf

http://hjanos.uw.hu/07_aug_21_level_05.pdf

http://hjanos.uw.hu/08_aug_24_level_05-1.pdf

http://hjanos.uw.hu/09_szept_3_level_06.pdf

http://hjanos.uw.hu/10_okt_20_level_08.pdf

http://hjanos.uw.hu/11_nov_11_level_07.pdf

http://hjanos.uw.hu/NKTH_levelezes.zip ç    az előzőek „egybecsomagolva 3,9 MB!

http://hjanos.uw.hu/Tisztelt_Holgyem_00.pdf ez a levél!

Akit érdekel az 5LET leírása a következő linkről tölthető le:

http://hjanos.uw.hu/ismerteto_00.pdf

 

 

 

 


Civil válaszok, észrevételek az alábbi NFÜ beszámolókra

2009. november 17.
View this document on Scribd

A

Példák igen rövid határidejű „társadalmasításokra”

Forrás: nfu.hu, Pályázati kiírások egyeztetése, 2009

Összeállította: Herpainé Márkus Ágnes, Társadalmi Összetartozásért, igazgató

 

A

Fórumtéma címe-Hozzászólások száma- Indult-Utolsó hozzászólás-Lezárás

Kistelepüléseken településkép javítása (KDOP 3.1.1.C) – az egyeztetés lezárult 5 2009. május 21. 09:18 2009. május 25. 15:20 Lezárva 2009. május 26  6 nap

EMOP 4.3.1.A, NYDOP 5.3.1.A – az egyeztetés lezárult 1 2009. május 20. 16:31 2009. május 22. 19:33 Lezárva  2009. május 26.  7 nap

Közoktatás fejlesztés komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben – az egyeztetés lezárult 11 2009. május 20. 09:25 2009. május 25. 07:51 Lezárva 2009. május 25. 6 nap

ROP ipartelepítés – az egyeztetés lezárult 6 2009. május 15. 12:27 2009. május 20. 17:02 Lezárva 2009. május 21.  7 nap

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése – az egyeztetés lezárult 6 2009. május 14. 09:34 2009. május 19. 10:29 Lezárva 2009. május 20.  7 nap

Integrált városfejlesztési akciók az LHH-33 kistérségekben (DDOP 4.1.1.B)-lezárult 0 2009. május 21. 15:58 Lezárva 2009. május 27.  7 nap

Integrált városfejlesztés az LHH kistérségekben (DAOP 5.1.2.D)-lezárult 0 2009. május 21. 15:55 Lezárva 2009. május 27.  7 nap

EAOP 5.1.1.E, F – az egyeztetés lezárult 1 2009. május 21. 09:32 2009. május 21. 10:48 Lezárva 2009. május 26.   6 nap

A városi örökség megőrzése és korszerűsítése (DAOP 5.1.2.B) – az egyeztetés lezárult 0 2009. május 21. 09:25 Lezárva 2009. május 27.   7 nap

NYDOP 3.1.1.D – az egyeztetés lezárult 0 2009. május 21. 09:23 Lezárva 2009. május 26. 7 nap

KMOP 5.2.1.A – az egyeztetés lezárult 0 2009. május 21. 09:21 Lezárva 2009. május 26.  7 nap

TAMOP 5.4.4 – az egyeztetés lezárult 9 2009. június 16. 16:01 2009. június 23. 16:17 Lezárva
2009. június 23.  8 nap Ha jól értettem, ezt elfogadható intarvallumnak tekinti már az NFÜ…DE!

TÁMOP 5.4.4 Pályázati kiírás megjelenése: 2009. június 30.

Két hét telt el a „társadalmasítás” megkezdése és a végleges pályázati kiírás megjelenése között ebben az esetben. A „társadalmasítás” során történt más malőr is:

Tér/Tár Műhely Egyesület 2009. június 19. 09:11 — (Egyéb észrevétel) Tisztelt NFÜ!
Nehéz véleményezni egy olyan pályázati kiírást, aminek a kiírása nem került nyilvánosságra. Mindhárom komponens esetében (A, B,C egyaránt) kizárólag a pályázati útmutató, az adatlap és a szükségletfelmérési útmutató jelent meg. Javasoljuk, hogy hozzák előbb nyilvánosságra magát e felhívást, és utána indítsanak – a nyári időszakra és a megkezdődött szabadságolásokra való tekintettel egy legalább négy hetes véleményeztetési időszakot. A probléma mértékére – tehát hogy a legalapvetőbb dokumentációja hiányzik a pályázati kiírásnak – indokoltnak tartjuk egy közlemény megjelentetését az NFÜ részéről és az új véleményeztetési folyamat elindítását. Várjuk tehát, még a véleményezési időszak lejárta előtt, az érdemi reagálást felvetésünkre. Együttműködésükben bízunk.
 

A kérdést a mi egyesületünk tette fel. Az NFÜ válasza a táblázatban olvasható.


Válaszunk a Miniszter Úrnak

2009. november 12.
View this document on Scribd

A nem meglepő miniszteri válasz

2009. október 28.
View this document on Scribd

Levél Szili Katalinnak

2009. október 19.

„Tisztelt Asszonyom!

Segítségét kérjük a civil-nonprofit szervezeteket az utóbbi hónapokban ért méltatlan állami, kormányzati intézkedések sorozata kapcsán.

Szeptember 21-én közel száz civil szervezet jelentős visszhangot kiváltó demonstrációt is szervezetett az ESZA Nonprofit Kft. székháza előtt. A legfőbb panasza a tiltakozóknak:

–         az állami szerveknél (NFÜ, minisztériumok, ESZA, OFA, stb.) a fejlesztéspolitikai és támogatási források méltatlan kezelése, számos szervezet igazságtalan és jogorvoslati eljárások nélküli adóslistára helyezése. Ez a nagyon aktuális, a szervezeteket ellehetetlenítő intézkedéssorozat válsághelyzetet okozott az érintett szervezeteknek.

–         Panaszunk – és a demonstrálók – másik, ennél sokkal általánosabb felvetése: a támogatási rendszer egészének a tarthatatlan viszonya az állami és közfeladatokat is átvállaló civil szervetekkel SZEMBEN. Ezek jellemzője, hogy a teljes bizalmatlanságra, a jelentős állami erőfölény korlátlan érvényesítésére, a segítés helyett az értelmetlenül túlzó kontrollra épülnek. Az elnyert pályázati támogatások kapcsán a törvényességi megfelelést, a szabályok, a szerződéses feltételek betartását egyoldalúan, következetlenséggel, önkényes jogértelmezés és gyakorlat mentén alkalmazza a bonyolításban érintett vagy azért felelős intézményrendszer.

Az ellenőrzési eljárások során a bonyolító szervezetek – különösen az ESZA Nonprofit Kft. -elképesztő szakmai, adminisztratív, ügyviteli és egyéb hibákat követtek el – minden rájuk való következmény nélkül. Sajnálatos, hogy ennek alapján a magas hivatalok úgy tartanak vissza forrásokat, vagy éppen követelnek vissza megítélt pályázati támogatást jelentős kamatterhelésekkel, hogy arra sem méltatják a pályázókat, a civil szervezeteket, hogy indokolják a jogszabályi hivatkozások vagy a szerződési pontok megjelölésével döntésüket.

Tárgyalásaink a konkrét ügyekben – a szabálytalansági- és végrehajtási eljárások azonnali felfüggesztése és a vitatott esetek, az érintettek bevonásával történő felülvizsgálata – megszakadtak, az SZMM álláspontja szerint nincs jogkörük a felfüggesztésre és felülvizsgálatra. Az általunk megkérdezett jogi szakértők szerint az SZMM, mint az állam nevében illetékesen eljáró kormányszerv képviselője, jogosult a fentebbi lépéseket kezdeményezni.

Mára ott tart a folyamat, hogy az APEH végrehajtási eljárást indított a szervezetek ellen, így rövid időn belül ellehetetlenülnek, megsemmisülnek a szervezetek.

Tisztelt Asszonyom! Kérjük közbenjárást, hogy a vitatott ügyekben legyen azonnali végrehajtás-felfüggesztés és az érintettekkel együtt induljon meg a szabálytalansági eljárások felülvizsgálata az SZMM-NFÜ-ESZA részéről.”


Gulyás József képviselő írásbeli kérdése Herczog László szociális miniszterhez

2009. október 15.

Gulyás levele

A levél letölthető a “letölthető anyagok” menü alatt!


Mibe lehet a neten botlani?

2009. október 8.

civilkd

Levél az ESZA Kht részére

Az alábbiakban Nádor Tamás, a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület alelnökének levelét közöljük….


http://www.civilkd.hu/main/news-1541.html