Ismét egy méltánytalan ügy

2010. március 3.

Tisztelt G. Péter Ügyvezető-alelnök Úr!

Kollégáim az alábbi felhívást továbbították részemre:

*SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért felhívása:*
Kérjük azon szervezeteket, akik perlik az államot valamilyen támogatási jogviszonyból fakadó döntéssel kapcsolatban, jutassák el számunkra keresetleveleik másolatát. Célunk, hogy további jogi információkat gyűjtsünk a szerződési rendszer elemzéséhez, illetve, jogi szakértők javaslataikkal segíthessék a szervezetek bírósági ügyeit.
Kérlek, a másolatot küldjék el alábbi elérhetőségeim valamelyikére.

Ezt követően telefonon egyeztettem Önnel, és abban maradtunk, hogy esetünkről tájékoztatom.
(Ez kivonat, idézet egy levélből, ami miatt a stílusa jelen levelemhez nem illeszkedő, de a probléma érthető belőle.)

Mi a hitegetéssel való károkozás polgári jogi vonatkozása miatt kívántunk perelni, de visszaléptünk.
A történet (tényleg röviden) ennyi:

2007-ben elnyertünk egy több mint 80 millió forintos programot a Norvég Alapból. Az NFÜ honlapján azóta egy nyertesként vagyunk feltüntetve.
Biztatást kaptunk az NFÜ szakosztályának vezetője részéről, hogy kezdjük meg a lebonyolítást.
A brüsszeli szerződéskötő hatóság némi hercehurca után nem írta alá a támogatási szerződést, soha nem fizették ki a támogatást.

*Szomorú történetünk legfontosabb dokumentumai (egy zip file-ban): (ezt ha kell megküldjük Önnek)
*(ezek szükségesek a történet megértéséhez sajnos)
1. sorszámúak: a pályázat angol nyelvű anyagai (négy anyag). A magyar kissé bőségesebb volt.
2. sorszám: a döntés, ahol a “támogatott” kifejezés található programunkkal kapcsolatban – az egyik legmagasabb pontszámot kapta a program a kategóriájában.
3. sorszám: kérdések a pályázattal kapcsolatban az FMO-tól
4. sorszám: válaszaink az NFÜ kérdéseire
5. sorszám: az FMO által küldött szakértők szakértői véleménye (személyesen jártak itt)
6. sorszám: a NFÜ tisztségviselőjének a két levele, ami miatt elfogadtuk a szakértői véleményt
7. sorszám: az FMO levele, amiben elutasítják a programot
8. sorszám: az FMO szakértőjének magánlevele kérdésünkre
9. sorszám: a döntéssel szembeni panaszunk
10. sorszám: a döntésre írt levelük

*Ami miatt elfogadhatatlannak tartjuk az elutasítást:*
– egyetlen olyan indok sincs benne, amit az FMO szakértője komolyan aggályosnak talált volna,
– és főként egyetlen olyan sem, amire előzetesen rákérdeztek volna

*Amiért kitolásnak érezzük az elutasítást *(ezek közvetlenül kellettek a folyamathoz):
– a fordítások (két fordító készítette, mert épp eközben született kislányiunk Annával, így külsőst kellett megbízni) közel 600 e Ft-ba kerültek
– a hiánypótló kérdésekre térképszelvények, értékbecslések – fordítással – kb. 700 e Ft.
– egy épület (Hidegnevelde) engedélyes terve 990 e Ft.
– legfőképpen: mert 2006 óta nem pályáztunk erre a témára, pedig pl. idén tavasszal konkrétan volt ilyen KEOP kiírás – és apránként, talán csak részletekben, de a programra találtunk volna finanszírozást

*Amiért ellehetetlenít bennünket a döntés:*
(2006 szeptemberében ment be a pályázat, 2007 szeptemberében tudtuk meg a döntést. Láttuk, hogy milyen a program, és az ilyen mezőgazdasági program időszakokhoz kötött. Az ütemezés dinamikus volt, és a a program sikere érdekében vágtuk a költségvetést.)
– 110 hektár N2000-es gyepet vettünk 5-8 évre bérbe, hogy megalapozzuk a közbirtokosságot. Jószág így nincs, művelési kötelezettség van
– tartalék pénzeinkből traktort, kaszát, bálázót vettünk, hogy a szálastakarmányt a gyepekről letermeljük a program kezdésééig, és később a jószágállomány téli takarmányát előállítsuk (ez együtt kb. 4,5 millió értékű gépet jelent, ha nem számoljuk, hogy egy bálázót 4,8 millió összköltségért másfélé évre lízingelünk)
– minden lehetőségünkkel a programot készítettük elő, komoly helyi kommunikációja volt a program nyerésének, az NFÜ munkatársai látogatásának stb.

*Amit kár volt elhinni:*
– szóban az NFÜ főosztályvezetője, egy egyébként segítőkész srác (Szalóki Flórián), aki azóta nincs ott sajnos 2007 őszén biztosra mondta, hogy a program át fog menni, és májusban kezdhetjük a lebonyolítást. Mi meg is kezdtük.

——————————

A történet röviden ennyi.
A hiány, amit akkor összeszedtünk, azóta is kísért bennünket, és azóta is komoly gondokat okoz.

A másik üggyel kapcsolatban (közérdekű bejelentők védelme) hamarosan keresni fogom.

Üdvözlettel:

S. R. Benedek


Egy kormányrendelet, ami változást hozhat!

2010. február 9.

Dr. Bíró Endre, aki a nonprofit jogrendszer talán legjobb hazai szakértője, Utótörténet című fejezetével jelentkezett.

Ő jelentette meg a közelmúltban Álom és rémálom – a támogatási jogviszonyról című írását, amelyben a pályázati rendszer korrektebb értelmezésére tesz generális változtatási javaslatokat.

_____________

Kedves Civil Kollégák!

Csatoltan küldöm az ÁLOM ÉS RÉMÁLOM – a támogatási jogviszonyról című kutatási zárótanulmányt (Jogismeret Alapítvány – ÖKOTÁRS Alapítvány, 2009) kiegészítő UTÓTÖRTÉNET című fejezetet. Az írás azzal foglalkozik, hogy a 2010. január 1. napjától hatályos új Ámr. (államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet) mennyiben teremt más helyzetet a támogatási szerződésekkel és jogviszonyokkal kapcsolatosan az érdemi jogi szabályozásban?

Kérlek Benneteket, hogy csatoljátok saját -, illetve másoknak megküldött tanulmányaitokhoz az új részt.

Alapvetően két hivatkozási szempontból lehet fontos a támogatási jogviszonyok ügyében az új Ámr.:

1. kifejezetten megnevezi (az eddigi háttérjogszabályra alapításon túl is) az elállás helyett a felmondás alkalmazását a támogatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatosan;

2. bevezeti a kifogás jogorvoslati intézményét a támogatásokkal kapcsolatos eljárásokban.

Mindkettő alkalmas arra, hogy elhárítsa illetve gyengítse a Kezelő Szervezet, Támogató vagy éppen a Miniszter eddig szokásos válaszait a sajnálatos módon igen csak elszaporodott támogatási jogvitákban:

– “csak elállást tudnak törvényesen alkalmazni, s akkor a teljes támogatást kell visszakövetelni el nem engedhető vonzatokkal”;  illetve

– “nincsen a jogszabályban jogorvoslati lehetőség, ezért kizárt, hogy a téves, megalapozatlan döntéseket bárki is még egyszer megnézze és felülvizsgálja a szabálytalansági eljárásban és az ellenőrzéseket követően.”

Most már van intézményesített jogorvoslat, tehát a jogszabály konkrétan is cáfolja azt a korábban “csak” háttérjogszabályokkal és jogelvekkel támadhatott gyakorlatot, hogy a támogatási jogviszonyok kezelése abban az értelemben polgári jogi viszony, hogy nincs helye közigazgatási típusú jogorvoslatoknak; viszont abban az értelemben pedig hatósági jogviszony, hogy a támogatói és kezelői egyoldalú döntések végrehajtása  közvetlenül adók módjára – további érdemi kontroll nélkül – történik köztartozásként! (A köztartozás megállapítását eredményező szerződés-megszüntetés tehát polgári jogi aktus; végrehajtása viszont hatósági úton lehetséges….)

Így volt kizárva minden formalizált jogorvoslatból a Támogatott, s maradt számára a Bíróság, amely az eddigi keserves tapasztalatok szerint nem nagyon kapkod az új típusú feladatért…., s nehezen hajlandó nem végrehajtási eljárásban gondolkodni, hanem a támogatási jogviszony szolgáltatásainak és ellenszolgáltatásainak bármiféle egyensúlyában, arányosságában!

Azt javaslom a már folyamatban lévő támogatási jogviták Kedvezményezettjeinek, hogy az új Ámr. rendelkezéseit használják fel a Kezelőnek, Támogatónak, Miniszternek írandó panaszukban, illetve a Bíróság előtti érvelésükben, mert ha nem is kötelező alkalmazni a jogszabály hatályba lépése előtt indult ügyekben az új Ámr-t, de lehetséges! A döntéshozónak most már kifejezett jogi lehetősége van a létező, hatályos jogintézmény felhasználására annak érdekében, hogy végre valaki érdemben is megnézhesse még egyszer ezeket ügyeket, felülvizsgálhassa a civilek igazságát, állításaik megalapozottságát – s ezzel lehetősége van a sok évvel korábbi pénzügyi szabálytalanság miatti döntés megalapozatlanságának orvoslására! Most már nem a jogi lehetőség hiányáról lesz szó, ha elhárítás a válasz, hanem a hiba, a tévedés, a rossz döntés kijavítási szándékának hiányáról! S ez már megint másik jogi kategória tud lenni: a szándékos károkozás kategóriája. Ezzel talán lehet érvelni.

Üdvözlettel:

dr. Bíró Endre

(Töltsd le az UTÓTÖRTÉNET-et itt!)

Vagy tekintsd meg:

View this document on Scribd

Keresetlevelek kerestetnek!

2010. január 15.

“Kérjük azon szervezeteket, akik perlik az államot valamilyen támogatási jogviszonyból fakadó döntéssel kapcsolatban, jutassák el számunkra keresetleveleik másolatát. Célunk, hogy további jogi információkat gyűjtsünk a szerződési rendszer elemzéséhez, illetve, jogi szakértők javaslataikkal segíthessék a szervezetek bírósági ügyeit.
Kérlek, a másolatot küldd el alábbi elérhetőségeim valamelyikére.

Giczey Péter
ügyvezető-alelnök
SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
Tel/fax: 52/320-180
Mobil: 20/9462-604
E-mail: giczey.peter@polgarz.hu
szovetseg@polgarz.hu
Skype: eletfa
Honlap: http://www.polgarz.hu”


Bővített papírország összefoglaló

2009. december 12.
View this document on Scribd

Civil Lobbi Kerekasztal 2009.12.07. – emlékeztető

2009. december 7.
View this document on Scribd

Bíró Endre – ÁLOM ÉS RÉMÁLOM

2009. november 19.

(Bíró Endre teljes tanulmánya letölthető a “letölthető anyagok” menü alatt)

View this document on Scribd