!Veszteségeink!

A fejlesztések áldozata lett…

Szervezet neve: Collegium Martineum, Mánfa
Pályázat: HEFOP 2.1.4 tanoda
Hibák: PEJek utáni kifizetések csúszása, a pályázat lezárta után az kifizetés másfél évet késett
Veszteség: A késedelmes kifizetések miatt a Collegium adósságfelhalmozásra kényszerült.
Az ország modellértékű, roma gyerekekkel foglakozó intézménye bezár.
Szervezet neve: Istenkútért Egyesület
Pályázat: HEFOP 2.3.1 2005-2007-ben
Hibák: Az összes részbeszámolónk elfogadása, a támogatási összeg 100%-ának felhasználása után annak ellenére, hogy a projektzáró helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvének első verziója szerint is minden rendben volt indikátorainkra nézve is, a projekt lezárása és utolsó majd 3 milliós részlet átutalása helyett szabálytalansági eljárás az egész konzorcium ellen. Erről a tavaly decemberig tartó folyamatról nem rendelkeztünk kellő információval sem lépéseit, sem a pontos tárgyát sem a súlyát, következményeit illetően. (Ők nem tartottak meghallgatást, csak dokumentumvizsgálatot – azzal is elrepül bő egy év – mi nem jártunk a nyakukra, hogy az nem is úgy van, ha kell hozok igazolást hogy még ma is dolgozik a vitatott személy stb. A vizsgálat lezárása után meg nekik már késő, hiába irogattunk bármit.)
Veszteség: Elállás a szerződéstől a kifizetett támogatás visszakövetelése több mint 7 millió kamattal megküldve, jelenleg az APEH adó módjára hajt be rajtunk 20 milliót, csőd
Szervezet neve: Csupaszívek Társasága Közhasznú Egyesület
Pályázat: HEFOP 2006
Hibák: Azóta is vitatott formai hibák a konzorciumi partner elszámolásában
Veszteség: Egy már 2007-ben hivatalosan elismert és kfizetett képzés összegének, 2,8 millió forintnak a levonása illetve visszafizettetése miatt
A HEFOP finanszírozás több mint egy éves késése, és a hátralévő 4,5 millió helyett csak 1,7 millió kifizetése miatt a 2008-ban nyert tréninglakásprogramot nem tudjuk megvalósítani. Ezért az ott nyert 4,5 milliót is 7% kamattal terhelten kellett visszafizetni, ami a DOWN kóros fiatalokat és családjaikat évtizede segítő egyesület összeomlásához vezetett, amit további támogatások elvonása súlyosbított.
Szervezet neve: ROM SOM Alapítvány
Pályázat: 3 HEFOP, közte Tanoda
Hibák: Kifizetések csúszása
Veszteség: Az Alapítvány hiánypótló szolgáltatásokat – tanoda, képzések, stb. – biztosít a Csereháton. Megközelítőleg 7 milliós kamatkiadással zárja az elmúlt 4 éves HEFOP egyenleget.
Szervezet neve: Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
Pályázat: HEFOP-2.3.1.1.- 2004,

kezdés 2005.02.01. befejezés: 2006.11.30.

Hibák: Pl.:A pénztárjelentésbe az első bankból felvett készpénzt nem bevételként írta be a könyvelő program, hanem kezdő pénzkészletként, illetve további, lent sorolt, általunk vitatott hibák
Veszteség: 526.700 Ft-ot folyósítottak, amit a projektben vállalt feladatunkra fordítottunk teljes mértékben. Azóta folyamatosan fenntartjuk a bankszámlát, ami havi rendszeres költséget jelent. A folyósítástól az elállásig tartó időszakra 346.460 Ft-ot kamatot róttak ki ránk. (jegybanki alapkamat 2-szerese, azaz 19%).

2005.11.02-án folyósítottak támogatást először. Innét számítják a kamatot 516.400 Ft-ra, később csak a bankszámla fenntartás miatt nyújtottunk be számlát. Ezeket a következőképpen fizették ki: 2005.11.29-én 2.100 Ft-ot, 2006.08.11-én 2.200 Ft-ot, 2006.08.29-én 1.600 Ft-ot, 2007. 02.16-án 2.400 Ft-ot. Tehát ezidáig nem kifogásolták a projekt végrehajtását.

Visszafizetendő: 873.160 Ft, legalábbis 2009. június 10-én.

Néhány a hiányosságok közül, amelyeknek megsértését felrótták, alatta a mi álláspontunk:

1.)Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 13/A §-ában foglaltak, (célhoz kötött felhasználás) megsértése

Egyesületünk a támogatási összeget a pályázatban megjelölt célra használta fel.

2.) A Támogatási szerződés VI. cikkely 1. pontja (versenyeztetési, közbeszerzési kötelezettség) megsértése

Egyesületünk a képzések lebonyolítására megfelelő szakembereket kért fel, vállalkozói szerződéssel.  Előtte árajánlatot kértünk. A kifizetések egyenként nem haladták meg a 200.000 Ft-ot. Illetve a közbeszerzési értékhatárt a szolgáltatásnál érvényes 2 millió Ft-ot

3.) Felnőttképzésről szóló 2001. évi C. tv. 8. § , (amely a külföldi bizonyítvány elismerésére vonatkozik) megsértése:

Ennek a törvénynek a projektre vonatkozását  nem tudjuk értelmezni. Külföldi bizonyítványt nem szándékoztunk elismertetni. Célcsoportunk egyik tagja sem volt küldöldi. A képzések a projekt során Magyarországon valósultak meg.

4.) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (VII. 29.) OM rendelet 2.§ (1.) bekezdésének megsértése:

Egyesületünk nem nyilvántartott felnőttképzési intézmény. A képzéseket tanárokkal kötött szerződéssekkel bonyolítottuk le.

5.) 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 33.§ (1) bekezdésében foglaltak megsértése (elkülönített nyilvántartás hiánya)

Egyesületünk a projektről elkülönített nyilvántartást vezetett.  A kifizetett számlához teljesítésigazolások tartoznak.

6.) A Támogatási szerződés X. cikkely 4. a) pontjából eredő kötelezettség megsértése

A projekttel kapcsolatban nem adtunk valótlan információt és a hiánypótlások vonatkozóan, amikor erre módunk volt – eleget tettünk.

7.) Bizottság 448/2004/EK rendelete (2004.március 10.) Melléklete 1. szabály 1.2. pontjában foglaltak megsértése

A projekt során kifizetett számlákon és bizonylatokon feltüntettük a projekt azonosító számát.

Szervezet neve: Roma Polgárjogi Alapítvány
Pályázat: EQUAL
Hibák: A késedelmes kifizetések és ki nem fizetett tételek következtében hitelfelvételre kényszerült az alapítvány és konzorciumi partnere
Veszteség: 18 milliós kényszerhitelfelvétel, ami miatt tönkrement a szervezet a szakmailag korrektül lebonyolított projekt során
Konzorciumi partner: STREET LAW Alapítvány
Szervezet neve: STREET LAW Alapítvány
Pályázat: EQUAL
Hibák: A késedelmes kifizetések és ki nem fizetett tételek következtében hitelfelvételre kényszerült az alapítvány és konzorciumi partnere
Veszteség: 18 milliós kényszerhitelfelvétel, ami miatt tönkrement a szervezet a szakmailag korrektül lebonyolított projekt során
Konzorciumi partner: Roma Polgárjogi Alapítvány
Szervezet neve: Debreceni Hexasakk és Természetbarát Egyesület
Pályázat: ÖTM Turisztikai Pályázat
Hibák: Eleve csak hibásan kitölthető költségvetési adatlap, hozzá nem értés és felelősséghárítás a MAG ZRT lebonyolítói működése során. Bár csak 300eFt-ról szól a támogatás, a kétszereséről kell elszámolni, tételesen. A 2008. októberében megnyert pályázatról 2009. májusában elszámoltak, azóta nem kaptak értesítést sem, nemhogy támogatást. Döntés született arról, hogy a támogatások kezelése visszakerül az ÖTM-hez, ezért legalább még további 2 hónapot csúszik a kifizetés, tehát leghamarabb 2009. novemberében várhatják a több mint egy éve elnyert támogatás kiutalását.
Veszteség: Az egyesület 13 éve szervez rendezvényeket, túrákat, 1800 fő részvételével. Az idén először kezdték költségvetési hiánnyal a szervezést, ennek a támogatásnak köszönhetően.
Szervezet neve: Kunszentmiklósi Szülők Egyesülete
Pályázat: HEFOP-2.3.1.1.- 2004,

kezdés 2005.02.01. befejezés: 2006.11.30.

Hibák: Sorolhatnánk… Szerintük megszegtük a közbeszerzési törvényt, mert NEM VOLT közbeszerzés. Holott ezt a PEJ-be is beadtuk.

Nem két bankszámlán fogadtuk az első és második komponenst, hanem egyre küldték. Mi két elkülönített számlát nyitottunk, és mi tehetünk arról, hogy egyikre küldték csak? Örültünk hogy 3-6 havonta küldtek egyáltalán. Sőt 888.000 Ft-ot meg sem kaptunk, de náluk úgy szerepelt, és azt is kamatostól kérik vissza.

Stb.

Veszteség: 24 milliót adtak és még 20%-ot visszafogtak. Mindent a projektben vállalt feladatunkra fordítottunk teljes mértékben, sőt az elég sem volt, mert többet igényelt a felmerülő probléma sok esetben. „Természetesen” kamatostul visszakérik.
Szervezet neve: Közösségi Információs Térség Alapítvány
Pályázat: HEFOP-2.3.1.1.- 2004,

kezdés 2005.02.01. befejezés: 2006.11.30.

Hibák: A képzésekbe kötöttek bele abszurd kifogásokkal.
Veszteség: 26 milliót adtak és még 20%-ot visszafogtak. Mindent a projektben vállalt feladatunkra fordítottunk teljes mértékben, sőt az elég sem volt, mert többet igényelt a felmerülő probléma sok esetben.  „Természetesen” kamatostul visszakérik.
Szervezet neve: Magyarországi Roma Parlament
Pályázat: Átmeneti támogatás 2005/017-520.03.02 a civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

OFA/RMSZ+K/2007-7113 Roma munkaerőpiaci szolgáltatások

Hibák: Az NFÜ önerőre vonatkozó nyilvános állásfoglalásáról kiderül, hogy jogszabálysértő.
Veszteség: Az NFÜ jogszabálysértő állásfoglalása miatt 4millió ft finanszírozatlan kiadás keletkezik, amely felborítja a szervezet szakmai programjának végrehajtását biztosító egymással összefüggő pályázati támogatásrendszert és a szervezetet ellehetetleníti.
Szervezet neve: Civil Kollégium Alapítvány
Pályázat: NCA (több pályázat is!)
Hibák: Hibás pályázati kiírás, a munkaügyi szabályok helytelen értelmezése, alkalmazása
Veszteség: 6.385.000 Ft megnyert támogatástól estünk el. (többször is majdnem CSŐD)
Részlet az ESZA-nak írt egyik kérelmünkből:

“Az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség (OMMF) Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelősége eljárása 2006-ban egy rosszindulatú feljelentés miatt indult el, melynek során bizonyítást nyert, hogy a feljelentés tárgya alaptalan, ugyanakkor adminisztratív hiányosságok miatt a Felügyelőség (hivatali gyakorlatában minimális összegű) bírságot szabott ki az Alapítványra.

A kiszabott összeg megfizetése és a hiányosságok pótlása után értesültünk arról, hogy a bírság egy olyan státusszal jár együtt, amely két éven keresztül meggátolja az NCA támogatásaihoz való hozzájutásunkat. A bírságot mi jóhiszeműen fizettük be, nem tudván arról, hogy ezzel elismertük a bírság és a kizárás jogosságát, s ennek alapján Papp István, az OMMF elnöke, a szervezetünket jól ismerő és munkánkat becsülő Nemoda István, az SZMM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztályának akkori vezetőjének közbenjárása ellenére sem változtathatott meg.

Amikor mindezzel szembesültünk 2006-ban, akkor már az NCA pályázati rendszerén belül 3 pályázattal, összesen 4. 985. 000 Ft. támogatást nyertünk el. A pályázatok beadásának pillanatában „rendezettnek” minősültek ugyan munkaügyi körülményeink, ráadásul az adott pályázatok kiírásában még nem is szerepelt az a kritérium, mely szerint a „rendezetlen” munkaügyi körülmények kizáró feltételei lehetnek a pályázati programban való részvételnek (a következő kiírásban már szerepelt ilyen). A szerződésben azonban már ekkor is megjelent ez a kritérium, így elestünk a megnyert támogatásoktól, majd ezt követően két évig gyakorlatilag minden erőforrásunkat, önkéntes kapacitásunkat, segítő kapcsolatrendszerünket felőrlő küzdelmet folytattunk a fennmaradásért és azért, hogy (az NCA Kollégiumai, illetve szakemberei által is ismert) szakmai tevékenységünk ne szenvedjen csorbát.

Többszörös hitelfelvétellel a hátunk mögött vártuk a 2008-as NCA kiírásokat, amelyektől az Alapítvány ellehetetlenülő működésének könnyítését vártuk. Mivel nem volt olyan dokumentum a birtokunkban, amely említést tenne a fent leírt státusz konkrét lejárati határidejére, illetve semmilyen olyan határozatot nem kaptunk, amely erről a státuszról egyáltalán említést tenne (csak az NCA által lekért, az adott napra vonatkozó Hatósági Bizonyítványt kaptuk meg, így sem a kezdetéről, sem a lejáratáról nem volt konkrét információnk – a bizonyítványt mellékeltük), ezért telefonon kerestük meg az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőséget, hogy adjanak információt. Nem tudtak pontos felvilágosítást adni, hanem egy listára és egy weboldalra hivatkoztak, amelyet időnként ellenőriznünk kell (hogy rajta vagyunk-e az ilyen státusszal rendelkezők listáján), de a hivatal munkatársai szerint sem frissül automatikusan az említett lista. A lejárat pontos dátumát tehát nem ismertük, ugyanakkor szorított a beadási határidő, így a bírsághoz kapcsolódó végzés dátumát, annak jogerőre emelkedését vettük alapul (2006. március 28. – a határozatot mellékeltük). Tovább bátorított bennünket a pályázat beadásában, hogy a támogatási időszak júniustól vette volna kezdetét, amely alapján mind a szerződéskötés, mind a támogatási időszak hónapokkal a státusz lejárata után következett volna be.

A mostani levelük alapján viszont egy olyan általunk nem várt helyzet állt elő, amely azt mutatja, hogy a hátráltató státusz életbelépésének időpontját már jóval megelőzően (visszamenőlegesen), illetve jóval lejártát követően is megakadályozza a hazai támogatások megszerzését, így tehát valójában nem két évre szól.

A törvények és a hazai szabályozások messzemenő tiszteletben tartása mellett úgy érezzük, hogy szakmai működésünk és eredményeink nem azt igazolják, hogy megérdemelten szenvedjünk hosszú-távú hátrányokat a hazai forrásteremtésben (ebben minden, a folyamatban szerepet kapott hivatal is informálisan egyetért), melyet az állami intézményekkel és hivatalokkal régóta fennálló stratégiai együttműködéseink is igazolnak.”

Végül 2008-ban sem kaptuk meg a megnyert 1.400.000 Ft támogatást

Szervezet neve: Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület
Pályázat: Hefop 2.3.1 Magyarországon élő elismert menekültek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

Hefop 2.2.1 Migránsok munkaerő-piaci integrációjának elősegítése a szociális területen dolgozó munkatársak képzésével. Mindkét projektünk 2007. január 31.- én befejeződött, a lezárásuk viszont azóta sem történt meg.

Hibák: A támogatási szerződésben mindkét fél vállalása, hogy a szerződő felek fokozott gondossággal kötelesek eljárni a teljesítés során, szorosan együttműködve, és egymás méltányos érdekeit figyelembe véve. Ezt a megállapodást az NFÜ és az ESZA Kht. számos esetben és alkalommal megszegte mindkét projektnél.

Az NFÜ és az ESZA Kht. az eljárásrendekben szereplő határidőket nem tartotta be.

A szabálytalansági eljárás alatt jogszabálysértések történtek.

Az első projektünk össztámogatásának több, mint 40 %- át követelik vissza. A második projektünk támogatásának 20 %- val továbbra is adós az NFÜ.

Veszteség: Az NFÜ jogszabálysértő magatartása és állásfoglalása miatt a szervezet további működése került veszélybe.
Szervezet neve: Bokartisz Kht (később Nonprofit Kft)
Pályázat: Több kiíráshoz kapcsolódó, párhuzamosan futó projektek
Hibák: Szervezetünknek az ÁFA-visszaigényléssel kapcsolatban voltak végzetes tapasztalatai. A jogszabály és a kiírás ellentmondásai, valamint az APEH állásfoglalásának többféle értelmezési lehetősége miatt (még az APEH egyes regionális igazgatóságai is különbözőképpen értelmezték a vonatkozó állásfoglalást) nem volt egyértelmű az ÁFA-visszaigénylés lehetőségének kérdése. A projektek futamideje során több APEH-ellenőrzés történt, melyek nem vonták kétségbe ÁFA-visszaigénylésre való jogosultságunkat. A projektek lezárása után azonban “kiderült”, hogy bizonyos ÁFA tételeket jogosulatlanul igényeltünk vissza (ezek a visszaigénylések természetesen már a beadott pályázati anyagban is szerepeltek). Az APEH az összes projekt összes ilyen ÁFA-visszaigénylését (kb. 6 millió Ft) plusz a büntetést (kb. 4 millió Ft) akarta behajtani rajtunk.

Konklúziónk:nem egyértelmű, illetve rendkívül bonyolult a jogi szabályozás és elégtelen a pályázók tájékoztatása (olykor maga a kiíró, illetve az irányító hatóság sincsen tisztában a vonatkozó jogszabályokkal). Tapasztalataink szerint rajtunk kívül több szervezet is beleesett ebbe a csapdába, s hasonló anomáliák vannak a közbeszerzés terén is. Ahhoz, hogy a mai pályázati rendszerben egy szervezet biztonságosan tudjon mozogni, jól képzett adó- és közbeszerzési tanácsadóra lenne szüksége, egy ilyen szakmai háttér finanszírozása azonban a mai körülmények között lehetetlen

Veszteség: Veszteség: a kiemelkedő vidékfejlesztési tapasztalatokat és tudást tömörítő és a Bodrogközben több fontos projektet végrehajtó Bokartisz Kht. (Nonprofit Kft) újabb előkészített pályázatait beadni nem tudta, működését kényszerűen befejezte.
Szervezet neve:
Pályázat:
Hibák:
Veszteség:

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: